Političari troše, građani preživljavaju

Dok se proizvodni pogoni gase i prodaje imovina, bh. institucijama novca ne fali. Ima se, može se – reklo bi se, ako pogledate koliko novca troše političari na automobile, putovanja i ostalu reprezentaciju. I, sve to iz džepova građana Bosne i Hercegovine. Institucije BiH na usluge reprezentacije, godinama troše velike sume novca. Troškovi za ove usluge na kraju prošle godine, iznosili su više od dva miliona maraka i veći su za gotovo pola miliona, u odnosu na godinu ranije. Dok čekamo usvajanje budžeta za tekuću godinu, istražili smo, ko je najviše trošio bez pokrića?

Godinama unazad naslovi isti. Političari troše – građani preživljavaju. Zato građane ne iznenađuju novi podaci o tome koliko se novca na hranu i piće potrošilo u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ali, ne mare političari. Da je tako potvrđuju izvještaji Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, prema kojima bh. zvaničnici novac iz državne kase troše nemilice. Brojna putovanja, velike cifre i neopravdano utrošeni novac. Putni nalozi bez potrebnih podataka ukazuju na to da su putovanja službenim vozilima često bila privatna. Komisija za finansije i budžet razmatrala je mišljenje o finansijskoj reviziji u institucijama BiH za prošlu godinu. Mnogi izvještaji bez podrške.

MIRA PEKIĆ, druga zamjenica Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma PSBiH

“Imate niz primjedaba na putne troškove, pa imate ministre koji su putovali po 13 ili 14 dana u određene zemlje, a nisu u svojim putnim nalozima pisali izvještaj gdje su išli, da li je taj put opravdan. Uglavnom, Ministarstvo vanjskih poslova je dobilo mišljenje sa rezervom, između ostalog i zbog tih slučajeva službenih putovanja koja nisu bila pokrivena određenim putnim nalozima”.

Novi revizorski izvještaji, problemi stari. Tako, uprkos izvještajima i detektovanju odgovornih, rezultati revizije se ponavljaju iz godine u godinu.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

“Nemam dovoljno podataka šta su sada našli, ali da ima tu prostora da se manje troši sasvim sigurno znam jer sam bio u Parlamentu. Ne znam konkretno šta kaže zadnji izvještaj, ali ima sasvim sigurno prostora da se smanji potrošnja”.

Dok čekamo usvajanje budžeta za tekuću godinu, i dalje nam se prezentuju podaci raskošnog trošenja građanskog novca, a sredstva nema tamo gdje su potrebna.

ILIJA CVITANOVIĆ, izaslanik u Domu naroda PSBiH

“Kao predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom OSA-e, nadam se da će barem prepoznati u ovom kompleksnom trenutku, vanjskih uticaja na rad OSA-e da se bar za tu agenciju povećaju sredstva, da se ona opremi na tom nivou da može odgovoriti zadatku”.

U Transparency International upozoravaju da institucije BiH nisu transparentne u trošenju novca. Svaki izvještaj, novi problem. Čak je teško doći i do određenih informacija.

DAMJAN OŽEGOVIĆ, Transparency International

“Možda su najbolji primjeri potrošnja koja se daje pojedincima, organizacijama, kako udruženjima građana, tako fondacijama budući da ne postoje na svim nivoima otvoreni registri gdje je teško doći do informacija koje se daju nevladinim organizacijama i pojedincima, koji najčešće rade u službi vlasti koja ih finansira”.

Da ne bude da su svi političari pohlepni, ima i onih koji su uštedjeli na reprezentaciji, ili bar tako tvrde.

SEVLID HURTIĆ, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH

“Ušteđeno je negdje oko 460.000 maraka. od tih 460.00 njih 260.000 maraka sam restrukturiranjem prebacio da se pomogne ljudima u BiH za obnovu kuća i stanova. To je ušteda na telefonu, na stanovanju, na reprezentaciji, na gorivu, znači sve ono na što ministar ima diskreciono pravo da može trošiti”.

I dolazimo do konkretnog pitanja, ako se novac štedi – kako revizori ukazuju na netransparentno trošenje? Ko onda plaća VIP salone i skupocjene automobile? Možda usvajanje novog Zakona o slobodi pristupa informacijama detaljnije pojasni ko troši, a ko štedi, je li opravdano ili ne. Do tada, po dobroj staroj praksi – troši ko ima, preživljava ko mora.