Poništenje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika (Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj)

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa broj: 01/1-02-392/23 od 17.03.2023.godine, gradonačelnik objavljuje:

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Poništava se Javni oglas broj: 01/1-02-60/23 od 18.01.2023. godine za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko, za poziciju „Viši samostalni referent za poslove blagajne, obračun plaće i dodatnih primanja“, objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje, „Dnevni list“ i „Nezavisne novine“ dana 20.01.2023. godine.

Kandidati koji su se prijavili na Javni oglas iz tačke 1. mogu podići dokumentaciju u zgradi Gradske uprave Visoko, svakim radnim danom u periodu od 7:30h do 16:00h.