12. Augusta 2022.

Ponovo aktuelne krađe metalnih poklopaca sa šahtova i slivnika u Visokom

JKP ¨Visoko¨ d.o.o. Visoko prethodnih dana zaprimilo je više dojava koje se odnose na krađu metalnih poklopaca sa šahtova, slivnika i slivničkih rešetki na području grada Visoko. Navedeni nemili događaji predstavljaju veliku opasnost za sve sudionike u saobraćaju, pogotovo za našu divnu djecu koji su zbog školskih obaveza svakodnevno izložena opasnosti.
Ovih dana radnici iz Službe za poslove vodovoda i kanalizacije na više lokacija pokušavaju da saniraju štetu koju su ovi nemili događaji prouzrokovali.

JKP ¨Visoko¨ d.o.o. Visoko i Gradska uprava Visoko zahvaljuju se Policijskoj upravi Visoko na brzoj intervenciji na rješavanju problema izazvanih navedenim događajima, te su neka od lica koja su izvršili navedene radnje privedena u policijske prostorije, saslušana i na adekvatan način sankcionisana.

Molimo sve sugrađane u svim naseljima i ulicama na području grada Visoko koji primjete da drugo lice krade metalne poklopce sa šahtova, slivnika i slivničkih rešetki ili imaju podatke o licima koji to rade, da anonimno prijave na sljedeći broj telefona: 032/465-999.

JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.