Porezne prevare na pijaci Arizona: Potvrđena optužnica

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je krajem decembra optužnicu u predmetu ‘Guanghua Xiang i drugi’, koja optužene Guanghua Xianga i pravno lice BU-BU-GAO d.o.o. tereti za krivično djelo porezne utaje ili prevare, a navedeno pravno lice i za djelo u vezi s članom 124. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optužnica tereti da je u februaru prošle godine, Guanghua Xiang, radeći u svojstvu direktora i odgovornog lica za zastupanje u pravnom licu BU-BU-GAO d.o.o., tržnica Arizona, u namjeri da izbjegnu plaćanje davanja propisanih zakonodavstvom BiH, svjesno pružajući lažne podatke koji su od bitnog utjecaja za utvrđivanje porezne obaveze pravnog lica BU-BU-GAO d.o.o., odnosno dajući lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima i drugim činjenicama od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, svjesno propustio evidentirati ih u poslovnim knjigama i prijaviti Upravi za indirektno oporezivanje BiH putem podnesenih prijava samooporezivanja. Nije obračunao porez na dodanu vrijednost (PDV) u ukupnom iznosu od 24.189,46 KM, za koliko je oštećen budžet BiH.

Pravno lice BU-BU-GAO d.o.o. protupravno je raspolagalo ostvarenom imovinskom koristi koju je u svojstvu direktora i osobe odgovorne za zastupanje navedenog pravnog lica, ostvario optuženi Guanghua Xiang.