Poslodavci objasnili zašto žele smanjenje bolovanja: Mi nismo bolesna nacija, ovdje se isključivo radi o zloupotrebi

Tema današnje pres konferencije koju je u Sarajevu održalo Udruženje poslodavaca FBiH su amandmani koje su poslodavci predložili na izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, a kojima se smanjuje broj dana bolovanja koji idu na teret poslodavca.

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sutra bi se trebali izjasniti o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju te izmjenama koje su predložili poslodavci u FBiH u vezi smanjenja broja dana bolovanja koje plaća poslodavac sa trenutnih 42 na 15.

“Ovaj zakon je jedan od zakona iz našeg paket 20+5+6 koji smo uputili parlamentu i Vladi još prije nekih 4,5 godina i sad je došao na dnevni red. Radi se o sljedećem, mi smo predložili izmjenu dva člana . U trenutnom zakonu ukoliko se radi o povredi na radu, bez obzira na to da li je poslodavac kriv ili nije za tu povredu, poslodavac plaća kompletne troškove liječenje za tog radnika, bolovanje u 100 posto iznosa plate neograničeno dok ne ozdravi ili dok mu neka komisija ne da neki stepen invalidnosti i ne vrati ga na posao, bez obzira koliko to trajalo. Tražimo da se taj član ukine i da uposlenici za koje se plaća zdravstveno osiguranje imaju pravo na liječenje o trošku tog fonda kojemu se plaća”, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Druga predložena izmjena je smanjenje broja dana bolovanja koji idu na teret poslodavca.

“Mi predlažemo da to bude 15 dana. Ako pogledamo evropsku statistiku, velika većina evropskih zemalja, ima 0 dana bolovanja na teret poslodavca. Dakle, prvi dan kad radnik ode na bolovanje, njega plaća Fond zdravstvenog osiguranja, zato što se plaćaju doprinosi. Imamo 4 zemlje gdje je to 42 radna dana, to su Njemačka, Austrija, Hrvatska i Federacija BiH, recimo 3,5 zemlje”, objasnio je Smailbegović.

Naglasio je da se mnogo bavio tematikom bolovanja te da je evropski prosjek bolovanja 6,5 dana godišnje, a za FBiH, tačnije u Kantonu Sarajevo taj prosjek iznosi 22 dana godišnje.

“Imamo četiri puta više bolovanja od prosjeka EU. Mi nismo bolesna nacija, ovdje se isključivo radi o zloupotrebi bolovanja, i ovaj član ide prema smanjenju zloupotrebe na način da jednostavno čitav taj sistem koji odobrava bolovanje mora shvatiti da onda da će plate tim radnicima ići na teret Fonda odakle oni dobivaju plate, a neće ići na teret kompanija. važno je da napomenemo da radnik ovdje nije oštećen, radnik će svoju platu za prvih 15 dana dobiti od poslodavca, poslije toga od Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovdje će biti oštećeni oni koji zloupotrebljavaju bolovanje”, zaključio je Smailbegović.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH posebno je naglasio kako predloženo zakonsko rješenje neće ići na štetu radnika.

“Ovo će imati opću društvenu težinu jer neće imati koristi samo poslodavci već i radnici, i to dvostruko. Zato što se stvara mogućnost da se posto povećaju sve plate, druga stvar, radnici koji koriste bolovanje bit će sigurni da će dobivati naknade jer im isplaćuje Fond, a neki poslodavac teoretski može otići u stečaj ili zapasti u probleme”, objašnjava direktor Udruženja poslodavaca.

Smatra da će korist od izmjena zakona imati i bolnice jer su one do sada bile u situacijama da im Fond zdravstvenog osiguranja nije isplaćivao troškove operacija takvih radnika i morali su svoja prava ostvarivati tužbama.

“A Fond će ukoliko smatra da postoji odgovornost poslodavca, to u regresnom zahtjevu zatražiti. Ja ću vam napraviti paralelu sa obaveznim auto osiguranjem. Ukoliko neko načini štetu drugom vozaču ili pješaku, bez obzira da li je kriv ili nije, osiguranje isplaćuj štetu oštećenom, a ukoliko je taj bio pijan u regresnom zahtjevu traži naknadu. Takvo je rješenje u svim zemljama u Evropi, i ne vidim zašto ne bi bilo kod nas”, kazao je Pandurević.

Predloženim izmjenama zakona, ističe, poslodavci će i dalje biti odgovorni za štetu koju su pričinili radniku zbog povrede nastale radom te da oni ne žele niti mogu izbjeći takvu vrstu odgovornosti.