Poslovni odbor BHRT-a: Kerleta je jednoglasno donio odluku o proglašenju Dana žalosti, stavljena je van snage

Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koji inače rukovodi radom BHRT-a, saopćio je da nije donio nikakvu odluku da se danas, 27. septembra, proglasi Dan žalosti, odnosno prilagodi program na nivou svih platformi BHRT-a.

 

– Do sada se nikada nije desilo niti je praksa da samo jedan medij unutar BHRT-a donosi pojedinačno odluku o ovako važnom programskom stavu kao što je proglašenje dana žalosti. Dakle, u ovom slučaju je direktor BH Radija 1 Dejan Kerleta samostalno, bez ikakvih konsultacija sa Poslovodnim odborom odnosno generalnim direktorom BHRT-a donio odluku da se program BH Radija prilagodi danu žalosti kojeg je proglasila Vlada RS.

 

Ovakve jednostrane i neusaglašene odluke su štetne za BHRT jer predstavljaju grubu politizaciju uređivačke politike javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine koji se uvijek vodio visokim profesionalnim standardima.

 

Zato je Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine stavio van snage jednostranu odluku direktor BH Radija 1 Dejana Kerlete o prilagođavanju programa Radija danu žalosti – saopćili su iz Poslovnog odbora BHRT-a.