POTISALI GA ŠKRIJELJ I VALJEVAC: SEBIJA IZETBEGOVIĆ ZVANIČNO DOBILA OTKAZ NA MEDICINSKOM FAKULTETU U SARAJEVU?

Sebija Izetbegović, direktorica KCUS-a kojoj je oduzeto zvanje magistra i doktora, a nakon toga i titula redovne profesorice, zvanično je dobila otkaz na Medicinskom fakutetu u Sarajevu, saznaje portal “Avaza”.

Otkaz joj je zvanično uručen, prema rješenju koji je u posjedu ovog portala 24. aprila ove godine, a potpisali su ga rektor UNSA Rifat Škrijelj i Amina Valjevac, dekan Medicinskog fakulteta.

 

Sebija Izetbegović je sa Medicinskim fakultetom UNSA sklopila ugovor o radu 15. decembra 2014. godine na nepuno radno vrijeme, za poslove nastavnika u zvanju redovni profesor na Katedri za ginekologiju akušerstvo.

 

– Dr. Sebija Izetbegović prestaje radni odnos s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na osnovu zaključenog Ugovor o radu ne neodređeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom od 15. 12. 2014. godine, zbog stavljanja van snage odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.1.2022.godine o izboru imenovane u zvanje redovne profesorice za oblast “Ginekologija i akušerstva” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – navodi se u rješenju.

 

Istaknuto je da će joj biti isplaćene sve neisplaćene plaće i naknade do dana prestanka radnog odnosa.