Prekinut postupak o poništenju doktorata Sebiji Izetbegović

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje u mlade Kantona Sarajevo prekinulo je postupak po zahtjevu Esada Oruča, advokata Sebije Izetbegović, protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 3. aprila ove godine.

Prekid postupka trajat će dok Općinski sud u Sarajevu ne riješi prethodno pitanje u predmetu koje se odnosi na rješenje rektora Univerziteta u Sarajevu od 9. marta ove godine kojim se poništava upis u Matičnu knjigu magistranata.

U izjavi za Faktor Oruč kaže kako još nije zvanično, službeno, putem pošte zaprimio rješenje Ministarstva.

 

– Rješenje smo vidjeli na pojedinim portalima i izvršili uvid u njegov sadržaj. Ono što mogu reći jeste da suštinski ovo potvrđuje našu raniju tezu da rješenje nadležne inspekcije, kojim se nalaže Univerzitetu u Sarajevu da izvrši navodno poništenje doktorske diplome, nikada nije steklo svojstvo konačnosti i pravosnažnosti. To je dodatni argument zašto Univerzitet u Sarajevu nije mogao donijeti rješenje kojim se poništava doktorska diploma – pojašnjava Oruč.

Dodaje kako su na sve ovo i ranije upozoravali rektora Rifata Škrijelja te mu uredno dostavljali mišljenja i tumačenja trenutne situacije.

– Sada se zastalo sa ovim postupkom dok se o osnovnoj parnici ne riješi unutar samog suda. Suština je da se ovim potvrđuje da nalog inspekcije, kojim se traži poništenje doktorske diplome, nije konačan i pravosnažan te da rektor nije ovlašten da o istom postupa – istakao je Oruč.

Podsjetimo, Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Rješenjem od 3. aprila 2023. godine naredio je Univerzitetu u Sarajevu da poništi diplomu doktora medicinskih nauka.