Provjerava se upis Enre Suljić na postdiplomski studij, ali konkursna dokumentacija je uništena

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo provjerava ovih dana upis doktorice Enre Suljić na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. No, postoji problem – dokumentacija je nestala.

Suljić je bila šefica Instituta za naučno-istraživački razvoj KCUS-a i važila je za blisku saradnicu bivše direktorice Sebije Izetbegović.

Naime, u Kantonalnu inspekciju stigla je prijava u kojoj se ukazuje da doktorica Enra Suljić nije mogla upisati postidplomski studij na Medicini, jer je tadašnjim konkursom bilo predviđeno da prosjek ocjena mora biti 8. Doktorica Suljić imala je navodno manji od toga.

Kako bi provjerili da li se radi o utemeljenoj prijavi, kantonalni inspektori su ovih dana posjetili i Medicinski fakultet u Sarajevu.

Službe fakulteta su ih, međutim, uputili na Historijski arhiv u Sarajevu, gdje se nalaze svi raniji konkursi i druga dokumentacija iz tog perioda, tačnije 1995/1996. godina.

Prema našim informacijama, inspketori su posjetili i Historijski arhiv i tražili dokumentaciju tadašnjeg konkursa kako bi vidjeli koji prosjek je bio propisan.

No, iz Historijskog arhiva rečeno je da je sva ‘beskorisna’ dokumentacija iz perioda od 1975. godine do 2009. godine uništena.

Inspektori su pokušali provjeriti i u dosjeju doktorice Suljić koji je prosjek imala no ni do tog podatka nisu mogli doći.

To faktički znači da su navodi iz prijave neprovjerljive.

Zanimljivo je da je prijava otišla i u Ured za borbu protiv korupcije KS, no oni su konstatirali da ne vide elemente korupcije u ovom slučaju.