PU FBiH: Na gradilištima otkriveno 120 radnika na crno

Inspekcijski nadzori izvršeni su na gradilištima s ciljem provjere zakonitosti poslovanja poreznih obveznika.

U izvršenim kontrolama otkriveno je 120 neprijavljenih radnika i četiri objekta koja su obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika i rada bez odobrenja izdato je 65 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 348.750,00 KM.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno i u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak. Sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od veće sankcije koja se izriče nakon dužeg vremena. Izricanje sankcija nakon nekoliko godina i još u iznosu manjem od zakonskog minimuma ima mali vaspitni učinak na porezne obveznike i poštivanje zakona. Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih propisa i smanjenju sive ekonomije.

Porezni obveznici koji nisu blagovremeno podnijeli prijave poreza na dohodak i doprinosa pozivaju se da iste što prije podnesu i da provjere ispravnost podnesenih Obrazaca MIP-1023, te da plate javne prihode.

Također, porezni obveznici kod kojih je najavljen inspekcijski nadzor, a koji nisu podnijeli sve porezne prijave, pozivaju se da to urade što prije.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji elektronski podnose svoje porezne prijave da elektronski vrše uvid u svoje sintetičke i analitičke porezne kartice i provjere svoja zaduženja i uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.
Korištenjem ove usluge bit ćete sigurni jesu li vaša zaduženja i uplate tačne, racionalizirati svoje poslovanje, olakšati i ubrzati komunikaciju s Poreznom upravom i omogućiti brže dobivanje uvjerenja o plaćenim obavezama.

Pristup ovoj usluzi možete izvršiti na linku: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7

Uputstvo za pristup svojoj kartici možete vidjeti na linku:
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Korisnicko_uputstvo_Sinteticka_i_Analiticka_kartica_eksternikorisnici.pdf .

Porezna uprava Federacije BiH poziva građane da putem portala: https://edoprinosi.fpu.gov.ba izvrše provjeru prijave u Jedinstveni sistem i provjeru uplate obaveznih doprinosa, a sve slučajeve neplaćanja doprinosa kao i saznanja o radu na crno, te druge nepravilnosti, mogu prijaviti i anonimno putem:

-e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
-SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
-besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
-pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“