Radanović: Srbi zbog zloupotreba ostaju bez imovine u FBiH

Prava Srba u Federaciji BiH masovno se i kontinuirano krše tako što im se uništava i oduzima imovina, izjavio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Govoreći o zaštiti imovine Srba u Tuzlanskom kantonu naveo je do rata živjelo 83.000 Srba i dodao da su Srbi tražeći svoja prava i prava svoje porodice mnogi u FBiH naišli na otpor.

“Postoje zloupotrebe na osnovu kojih Srbi ostaju bez imovine u FBiH”, kaže Radanović za RTRS i ističe da bi Srbi trebalo da traže svoja prava i da se nađe način za rješavanje njihove imovine.

On je dodao da im se stranke najčešće obraćaju radi pružanja opštih informacija o uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, zamjeni katastarskih evidencija, radi pravnih savjeta u vezi sa započinjanja ostavinskih postupaka i poučavanja o pravima koja se upisuju u zemljišnu knjigu i u katastar.

Podsjećamo, u Bijeljini je održano predavanje u organizaciji Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH za sva lica koja posjeduju nepokretnosti koja se nalaze na teritoriji Tuzlanskog kantona, odnosno na teritoriji Federacije BiH.