Radnici JKP “Visoko” izvršili pripreme za zimsko održavanje ulica i trotoara

Javno komunalno preduzeće JKP “Visoko” d.o.o. Visoko ima potpisan ugovor sa Gradom o Zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara, a radovi na realizaciji istog će biti provedeni u skladu sa Operativnim planom zimskog održavanja 2023-2024 koje je Preduzeće već ranije izradilo. Kao i prošle godine, na čišćenju snijega i održavanja prohodnosti ulica i trotoara su angažovane četiri posipnoplužne jedinice (Unimog-specijalno vozilo, Traktor Newholand, Traktor Tuber, MAN duplak), jedna radna mašina za interventna dejstva u slučaju eventualnih ekstremnih situacija i druga radna mašina koja radi kao potpora posipnoplužnim vozilima za utovar posipnog materijala. Za provođenje aktivnosti čišćenja gradskih ulica su formirane i ekipe u čijim sastavima su 5 profesionalnih vozača, 5 pomoćnika i 2 majstora mehaničara, a za ručno čišćenje trotoara je angažovano 8 radnika. Sve aktivnosti će se provoditi po rejonima djelovanja za svaku posipnoplužnu jedinicu i njenu posadu, s tim što imaju određeni prioriteti čišćenja. Po prvom prioritetu se čiste sniježni nanosi sa glavnih ulica i trotoara koje su žile kucavice komunikacije a po drugom prioritetu su sporedne ulice. Koordinaciju i praćenje rada na terenu će vršiti poslovođa Zijad Jusić 061/297-080, šef službe Jasna Česa Mekanić 032/733-183 i rukovodilac građevinsko-tehničkih i drugih komunalnih poslova Mirsad Čučuk.

Bitno je napomenuti da je JKP “Visoko” od prošle godine, što nije bila praksa prethodnih godina, uvelo da čisti i put od Ravni, preko piramide do Podklise i pravoslavne crkve na uključenju u ulicu Mule Hodžića, obzirom da građani koji gore žive budu odsječeni od grada u vrijeme većih padavina. Važno je napomenuti da ulice Hadžijina voda, Kožarska, Mustafe Mujezinovića i Džemaludina Čauševića JKP “Visoko” neće biti u mogućnosti mašinski čistiti obzirom da radovi na asfaltiranju nisu završeni pa šahtovi i “Kape” od podzemnih ventila štrče iznad površine pripremljenog nasutog materijala u istim, te onemogućavaju pluženje. Tu će se snijeg čistiti ručno da bi obezbjedili prohodnost za pješake, pa pozivamo mještane pomenutih ulica na strpljivost i razumijevanje težine i specifičnosti situacije u kojoj JKP “Visoko” kao komunalno preduzeće moramo djelovati. Već ranije su izvršili nabavku industrijske soli kao posipnog materijala koju trenutno imamo u velikoj količini i sve mašine su u stanju pripravnosti da brzo možemo reagovati na sniježne padavine, kao što su to učinili i u prošlu nadjelju kada su sa mašinama već u 4 sata ujutro izašli i očistili snijeg te posuli so na svim gradskim mostovima i vršnim ulicama. Apelujemo na građane da svoja vozila parkiraju na način da omoguće prolaz našim posipnoplužnim vozilima, da ne bi došlo do stvaranja zastoja u bilo koje vrijeme.