RASTE PROSJEČNA PLATA: JEDAN SEKTOR SE IZDVAJA

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za april 2024. godine u Federaciji BiH iznosi 1.364 KM, što predstavlja nominalni porast od 2,2 posto i realni porast od 2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U poređenju sa aprilom prošle godine, nominalna plata je viša za 10,6 posto, dok je realno viša za 9,3 posto.

Prema analizi podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 za april 2024. godine, u odnosu na mart 2024. godine, došlo je do povećanja plata u svim djelatnostima.

Najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u sljedećim djelatnostima: Informacije i komunikacije gdje je porast od 7,7 posto.

Zatim finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja gdje je porast od 6,3 posto..

I na kraju, u djelatnosti vađenje ruda i kamena: porast od 4,1 posto.

Ova povećanja odražavaju pozitivan trend rasta plata u Federaciji BiH, pružajući dodatnu podršku zaposlenima u ovim ključnim sektorima.

Povećanje plata je značajan pokazatelj ekonomskog oporavka i razvoja, posebno u sektorima koji imaju ključnu ulogu u modernizaciji i ekonomskom rastu zemlje.