Regulatorna komisija za energetiku RS pokrenula postupak za povećanje cijene mrežarina

U sjeni preuranjene predizborne kampanje i političkih prepucavanja, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske pokrenula je tarifni postupak na osnovu zahtjeva distributivnih preduzeća iz sistema Elektroprivrede RS za povećanje cijene mrežarina. O zahtjevima će se raspravljati krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca, a ukoliko se odobri primjenjivaće se od početka sljedeće godine i značit će veće račune za električnu energiju.

Zahtjeve za odobrenje cijena i tarifa Regulatorna komisija za energetiku uputila je na javno razmatranje. Tako će, u zavisnosti od operatera, formalne raprave o zahtjevima za povećanje cijene mrežarine biti održane od 29. 8.do 2. 9.

“Podnosioci zahtjeva su naveli da su se stekli objektivni, obavezujući i formalni uslovi za provođenje tarifnog postupka tokom kojeg će biti preispitana i određena visina opravdanih troškova za period 2023-2025. Godine potrebnih za obavljanje distributivne djelatnosti”.

Veće cijene mrežarina zatražilo je svih pet distributivnih preduzeća. Kao razlog navode povećanje troškova rada i održavanja, uključujući troškove proizvodnih usluga i troškove zarada i naknada, te povećanje troškova distributivnih gubitaka izazvanih rastom cijene električne energije.

PREDRAG KLINCOV, glasnogovornik ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka

“Cijene materijala povećane su od 30-150%, u zavisnosti od vrste materijala koje mi koristimo za održavanje mreže”.

Iako nadležni uvjeravaju da struja neće poskupiti, računi bi mogli biti uvećani ukoliko se poveća cijena mrežarine jer one u računu za električnu energiju učestvuju sa preko 40%.

Privrednici u RS od početka ove godine već imaju veće račune po osnovu povećanja cijene električne energije po megavat satu. Dođe li sada i do uvećanja mrežarina biće to dodatno opterećenje koje je za njih neprihvatljivo.

VLADIMIR BLAGOJEVIĆ, Privredna komora RS

“Ovog trenutka je važno da sa postojećim cijenama dočekamo kraj godine i o eventualnim novim cijenama o njima se mora razgovarati u narednom periodu i naravno da Privredna komora u ovom momentu apsolutno neće biti za povećanje, bilo kakvo novo opterećenje”.

Novi tarifni postupak ukoliko se odbori primjenjivao bi se od 1.1.2023. godine i važio bi naredne tri godine.