Rutne naknade: Koliko će BiH platiti Hrvatskoj za usluge zračne plovidbe, a koliko će dobiti domaće agencije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u ukupnom iznosu 86.860.342 KM.

Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je namijenjeno 77.806.139 KM, uključujući i troškove Eurocontrola u iznosu 3.178.859 KM, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) 2.558.811 KM te pružatelju usluga izvan Bosne i Hercegovine – Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (CCL) 6.495.392 KM.

U skladu s propisima iz oblasti zajedničke politike naplate rutnih naknada utvrđeni planski iznosi baza troškova podliježu mehanizmu prilagodbe kako bi se osigurao konačni povrat samo stvarnih troškova usluga i zavisit će od obima ostvarenog prometa u zračnom prostoru BiH za 2024. godinu.