SAD udarile na korumpiranu mrežu: Osmica i Kajmaković dobili zabranu ulaska u SAD

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i otvaranja Konferencije država članica Konvencije UN-a protiv korupcije, Sjedinjene Države poduzimaju sljedeće radnje kako bi promovirale odgovornost za korumpirane aktere širom svijeta. State department sankcioniše preko 30 pojedinaca u skladu sa Odeljkom 7031(c) Zakona o izdvajanjima za State department, inostrane operacije i srodne programe, 2023. (Div. K, P.L. 117-328), kao što je prenijeto kontinuiranim izdvajanjima Zakon, 2024 (Div. A, P.L. 118-15). Ministarstvo trezora imenuje dva pojedinca i 44 subjekta u skladu sa Izvršnom naredbom (E.O.) 13818, koja se nadovezuje i primjenjuje Globalni zakon o odgovornosti za ljudska prava Magnitskog.

Odjeljak 7031(c) predviđa da u slučajevima kada postoje vjerodostojne informacije da su službenici stranih vlada bili umiješani u značajnu korupciju ili grubo kršenje ljudskih prava, te osobe i članovi njihovih užih porodica općenito nemaju pravo na ulazak u Sjedinjene Države i moraju biti javno ili privatno sankcionisani.

State Department je danas iz BiH uveo nove sankcije uvedene i bivšoj državnoj tužiteljici Diani Kajmaković te Osmanu Mehmedagiću, bivšem čelniku Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA).

Sankcije se ogledaju kroz zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države.

Što se tiče Diane Kajmaković, bivša državna tužiteljica u Bosni i Hercegovini oni navode:

– U skladu sa članom 7031(c), State Department javno sankcioniše Kajmaković zbog njenog učešća u značajnoj korupciji. Kao podrška trgovcima narkoticima i drugim kriminalcima, Kajmaković je pomagala u skrivanju dokaza, sprječavanju krivičnog gonjenja i na drugi način pomagala kriminalne aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Također je pokušala blokirati istragu o svojim očiglednim kriminalnim vezama, uključujući Osmana Mehmedagića. Ranije je Kajmaković sankcionisalo Ministarstvo trezora na osnovu Izvršnog naloga (E.O.) 14033 zbog odgovornosti ili saučesništva u korupciji ili podrivanja demokratskih procesa ili institucija na zapadnom Balkanu.

Kod bivšeg direktor OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice naglašavaju da je sankcionisan zbog njegove umiješanosti u značajnu korupciju.

– Mehmedagić je sarađivao sa kriminalnim mrežama i zloupotrebljavao javni položaj da bi se obogatio. U okviru ove akcije sankcionisana je i njegova supruga Amela Mehmedagić Šehović. Ranije je Ministarstvo trezora sankcionisalo Mehmedagića na osnovu E.O. 14033 za saučesništvo u korupciji u vezi sa zapadnim Balkanom, direktnu ili indirektnu uključenost u korupciju, uključujući korupciju od strane, u ime ili na drugi način povezanu s vladom na zapadnom Balkanu, ili sadašnjeg ili bivšeg vladinog službenika na bilo kojem nivou vlasti na Zapadnom Balkanu, kao što je pronevjera javne imovine, eksproprijacija privatne imovine za ličnu dobit ili političke svrhe, ili podmićivanje – naglašavaju.