Samostalna izložba Mehmeda Klepe u Umjetnikoj galeriji Bosne i Hercegovine

U utorak 7. 5. 2024. godine u 20,00 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine – Sarajevo bit će upriličeno otvaranje Samostalne izložbe našeg sugrađanina akademskog slikara Memeda Klepe.

Na izložbi će biti predstavljeno preko 30 radova, uglavnom većeg formata iz domena apstraktne umjetnosti, iz najnovijeg ciklusa ovoga umjetnika, koji do sada nisu predstavljani javnosti.

Kako ističe autorica predgovora katalogu ove izložbe MajaAbdomerović radi se o ciklusu slika koji

„ … sublimira u sebi Klepina traganja iz prethodnih nekoliko godina. Educirani slikar u njemu, koji je prošao proces ‘Metmorfoze‘ i pokazao da izvrsno vlada znanjem iz istorije slikarstva, u ovom ciklusu na platnima susreće Rothka i Rauschenberga. Klepo obojena geometrijska polja kombinira/ ‘Combines‘ sa upotrebljenim, istrošenim, nađenim predmetima – krpama za brisanje kistova prilikom slikanja. Neke aplicirane(lijepljenjem ili šivanjem) bez intervencije umjetnika, a neke doslikavane ili docrtavane. Od navedenih elemenata gradi čvrstu i discipliniranu kompoziciju koja nosi platno. Tu kompozicijsku čvrstinu na marginama dopunjava svojom već prepoznatljivom ‘ličnom piktografijom‘ koju u osnovi čine geometrijski oblici.“

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine izložba će biti postavljena od 7. 5 – 25. 5. 2024. godine a potom će biti predstavljena u visočkoj Galeriji Likum ‘76 te u drugim bosankohercegovačkim gradovima, a možda i širem regionu.

Ovakva prezentacija individualnog stvaralaštva umjetnika širom Bosne i Hercegovine ujedno je i prilika, da se pored umjetnika i njegovog djela, predstavi i kulturni segment Grada Visokog, Galerija Likum ‘76, pa i sam Grad.

Stoga, Vas pozivamo da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.