Selma Muslić treba našu pomoć!

Mlada žena i majka, Selma Muslić iz Visokog, oboljela je od progresivnog oblika multiple skleroze te svakodnevno vodi tešku bitku s ovom podmuklom bolešću. Za Selmino liječenje potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 46. 800 KM, kojima bi uspjela obezbijediti preporučenu terapiju Tyzabri. Selma je u ovom trenutku skoro nepokretna i ova terapija i naša pomoć su joj prijeko potrebni.

Selma Muslić živi sa roditeljima roditeljima, ocem penzionerom i majkom koja je zaposlena u Vitexu i nisu u mogućnosti osigurati potrebna sredstva, zato mole sve ljude dobre volje i velikog srca da se odazovu akciji i vrate Selmi i njenoj porodici osmijeh na lice.

Sredstva za pomoć se mogu uplatiti na tekući račun Intesa Sanpaolo banke

Primalac: Refija Puščul, Unikredit bank dd, broj racuna:3385702504326678

Svrha uplate: Za liječenje Selme Muslić, Visoko (Refija Puščul).

selma_muslic1