Sila nebeska: Na današnji dan formiran 5. korpus Armije RBiH

Prvom naredbom na mjesto komandanta korpusa je postavljen major Hajrudin Osmanagić, ali ubrzo nakon toga dužnost je predao Ramizu Drekoviću. Nakon odlaska Drekovića na dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na poziciju komandanta Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1. novembra 1993. godine dolazi general Atif Dudaković i na toj dužnosti ostaje preostali dio rata, do 28. novembra 1997. godine.

Korpus je zbog svojih zasluga i hrabrosti svojih pripadnika, u narodu prozvan “Sila nebeska”.

Peti korpus bio je jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Komanda Petog korpusa se nalazila u Bihaću, kojeg su uspjeli odbraniti od prodora srpskih snaga. Zona odgovornosti korpusa obuhvatala je skoro kompletnu Bosansku Krajinu.

Peti korpus je djelovao u vrlo teškim uslovima, u potpunom okruženju, suprostavljajući se dvostrukom, a u jednom periodu i trostukom neprijatelju. Za narod i pripadnike Petog korpusa posebno su bile bolne i teške borbe koje su se vodile protiv secesionističkih snaga Autonomne pokrajine Zapadne Bosne Fikreta Abdića, koji je sarađivao sa srpskim i hrvatskim agresoron, odnosnk njihovim vojno-političkim rukovodstvima. Tokom operacije “Sana 95”, vođene u jesen 1995. godine, Peti korpus je u potpunosti porazio Abdićeve snage i oslobodio Veliku Kladušu, poražene su srpske snage i oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ i Bosanska Krupa. Na kraju ove operacije, pripadnici Petog korpusa su u sadejstvu sa Sedmim korpusom Armije RBiH oslobodili i Sanski Most.

Zbog izrazito teških uslova pri kojima je nastao i djelovao, Peti korpus Armije RBiH smatra se jednim od najboljih, najslavnijih i po viteštvu najpoznatijih korpusa naše časne Armije koja je branila agresijom zahvaćenu BiH i sve njene građane bez obzira na vjeru i naciju. Dvojica pripadnika korpusa, Adil Bešić i Izet Nanić, posthumno su odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem “Ordenom heroja oslobodilačkog rata”.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu snage 5. korpusa posebno su se istakli u operacijama: Munja ‘93, Grabeža ‘94, Pećigrada ‘94, Breza ‘94, Sana ‘95, Oluja ‘95…