Širi se deponija Uborak u Mostaru, građani tužili federalno ministarstvo: “Imat ćemo smeće ispod prozora”

Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je ocijenilo pozitivnom studiju o procjeni utjecaja na okoliš za lokalitet Uborka, izdavši i okolinsku dozvolu za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada i proširenje deponije na sjeveru Mostara.

Izrada studije o procjeni utjecaja na okoliš za aktivnosti deponovanja i proširenje deponije, prvi je korak za realizaciju plana prilagođavanja za regionalnu deponiju u Mostaru. Izradu studije sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša FBiH, a nosilac projekta je Služba za komunalne poslove i okoliš Grada Mostara.

Javna rasprava
Nakon primopredaje Nacrta studije, u junu je održana javna rasprava studiji o procjeni utjecaja na okoliš za aktivnosti deponovanja krutog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

“Studija je pozitivno ocijenjena i 8. decembra 2021. izdana je Okolinska dozvola za aktivnosti deponovanja krutog komunalnog otpada i proširenje deponije Uborak-Buđevci”, poručeno je iz Gradske uprave Mostara.

Po saznanju da će se postojeća deponija proširiti, kao i zbog pozitivne ocjene na studiju, Udruženje građana “Jer nas se tiče”, koje se bori za zatvaranje ove deponije, tužilo je Ministarstvo okoliša i turizma na Kantonalnom sudu u Sarajevu.
“Vjerujemo tom sudu i nadamo se da će okolinska dozvola biti poništena, prije svega, iz razloga što je ranija studija na okoliš pokazala da su na deponiji zagađeni voda i zrak, te da postojeća lokacija time nije sigurna za stanovništvo koje živi u blizini. Vjerujem da će novi spor ranije biti riješen, jer je to u interesu i tuženom, odnosno Gradu Mostaru. Oni moraju znati na čemu su.
Ja ću podsjetiti da je deponija već prepuna i da već šest, sedam mjeseci ni nadležni ne znaju kako i gdje odlažu otpad. Situacija je i oko deponije užasna. Tamo je sad mnogo plastičnih kesa i sličnog otpada koji nosi vjetar. Zbog toga, kao i zbog nesnošljivih smradova koji nas ugrožavaju već smo pozivali nadležne inspekcije“, rekao je za Anadolu Agency predsjednik Udruženja Omer Hujdur.
Istakao je i kako se s proširenjem deponija “pomjera“ prema naselju, te kako će na taj način otpad “umjesto 50 metara od kuća, biti udaljen po 20 ili 30 metara”.

U skladu sa standardima
“Praktično, imat ćemo smeće ispod naših prozora”, tvrdi Hujdur.

U Javnom preduzeću Deponija, koje brine o samoj deponiji, navode da smeće ipak neće ugroziti stanovništo.

“Deponija neće doći blizu kućama. Sve što se radi i što će se raditi je u skladu sa eko-standardima propisanim zakonom i sa Planom prilagodbe. Trenutno radimo na poboljšanju procesa sortiranja otpada da bi se smanjila količina otpada koji se odlaže. Tako nastojimo postići bolje efekte i manji utjecaj deponiranja otpada na lokalnu zajednicu.
Prilikom ishodovanja dokumentacije vodili smo računa o blizini naselja. Javno preduzeće Deponija ulaže maksimalne napore kako bi se ti uticaji smanjili prema lokalnoj zajednici. Otvoreni smo za komunikaciju i raspoloženi da zajedno sa lokalnom zajednicom nađemo najbolja moguća rješenja”, izjavio je novi direktor JP Deponija Mirhad Grebović.

U ovom preduzeću odredili su dva dana u mjesecu u kojim će svi koji žele moći otpad dovesti na deponiju i tu ga odložiti bez ikakve naknade. Uskoro planiraju instalirati i reciklažno dvorište, te dva zelena otoka na kojim će domicilno stanovništvo deportovati otpad – također u skladu sa najnovijim eko-standardima.

“Voljni smo raditi i na unapređenju deponije, kao i na čistoći rejona oko Uborka. Sa privrednicima smo već dogovorili čišćenje tog prostora i nadamo se da ćemo svi zajedno uspjeti to očistiti i učiniti da deponija građanima ne predstavlja problem. Moramo svi shvatiti da je otpad zajednički problem, kako građana, tako i nas”, dodao je Grebović.

Vrijednost projekta proširenja deponije je 65.988 KM, od čega je Grad Mostar osigurao 40 posto, a Fond za zaštitu okoliša FBiH preostalih 60 posto. Za izradu Studije na javni poziv prijavila su se četiri ponuđača, a najpovoljniji je bio IG Banja Luka.