Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za 25. maj

Obavještava se javnost da će se 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, saziv 2020 – 2024 godina. održati 25.05.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2023. godinu i Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2022. godini
2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

3. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za period 01.01.2023-31.03.2023. godine

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027.

5. Prijedlog odluke o komunalnom redu

6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
6.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 877 KO Buci
6.2.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 3799 KO Visoko

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskom pravobranilaštvu za zaključivanje sudske nagodbe

8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2022. godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti

9. Vijećnička pitanja i inicijative