Skandal u službi Katastra Gradske uprave, ko je parcelisao Visoko po vlastitom nahođenju?

Na pomolu je veliki skandal u službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. Kako saznaje portal Visokoin.com, u Odsjeku za katastar nekretnina, uprošteno rečeno, nesavjesni uposlenik koji navodno više ne radi u Gradskoj upravi po vlastitom nahođenju i iz sebi znanih interesa i razloga, a koje će utvrdit istraga, parcelisao je Visoko po željama određenih interesnih skupina.

Navodno podnosioci zahtjeva su podnosili zahtjeve, plaćali ih, a posao nije bio završen. Uplatnice također nedostaju u do sada otkrivenim predmetima.

Kako tvrdi naš izvor ima elemente krivičnog djela jer je na ovaj način oštećen i budžet Gradske uprave za desetine hiljada konvertibilnih maraka.

Visoko je poznato kao i veći dio BiH posljednih godina gdje su raznorazni “arapski investitori” kupovali i parcelisali zemlju i to plaćali, da li direktno preko posrednika ili onako kako su to naučili u svojim zemljama odakle dolaze.

Očekuje se zvanična reakcija iz Gradske uprave.