Skandalozan novi Pravilnik o registraciji vozila u BiH! Zašto se uvodi plaćanje skupih RFID stikera?!

Šef kluba poslanika SDP-a u Parlament Federacije BiH Damir Mašić objavio je na svom Facebook profilu kritički osvrt na novi Pravilnik o registraciji vozila, za koji tvrdi da je “skandal neviđenih razmjera” te da Klub SDP-a BiH zahtijeva njegovo hitno stavljanje van snage.

Njegov post u cijelosti objavljujemo u nastavku:

Komisija za sigurnost Parlamenta Federacije BiH, čiji sam predsjednik, danas je održala sjednicu na kojoj smo raspravljali o spornom i nezakonitom “Pravilniku o registraciji vozila” kojeg je donio Vojin Mitrović, SNSD-ov ministar saobraćaja i komunikacija BiH.

Pošto državni organi nisu uopšte reagovali i stali u zaštitu gradjana i države, entitetska komisija je usvojila slijedeći zaključak:
Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBIH izražava zabrinutost i neslaganje zbog procedure donošenja i samog sadržaja rješenja u Pravilniku o registraciji vozila 53/22 od 9.8.2022. godine.

Imajući u vidu da sprovođenje Pravilnika uvodi pravnu nesigurnost u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine u kontekstu budućih registracija vozila i različitoj primjeni propisa prilikom procesa registracije od strane kantona, zahtjevamo od nadležnih institucija da predmetni Pravilnik stave hitno van snage.

Napominjemo da smatramo da je Pravilnik donošen jednostrano od strane resornog ministra i da nije u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BIH, Zakonom o agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BIH, Zakonom o upravi, Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o javnim nabavkama BIH.

Podsjećam da sporni pravilnik o registraciji:

– Oduzima nadležnosti FBiH
– Krši Ustav FBiH
– Direktne budžetske prihode FBiH prebacuje u RS
– Ruši bezbjednost saobraćaja u FBiH
– Ugrožava lične podatke građana FBiH i uvodi im dodatne namete
– Uvodi rješenja nepoznata u Evropi i direktno suprotna Direktivama EU.

Pravilnik predvidja uvođenje potpuno nepotrebnih i novih skupih RFID stikera (9 KM godišnje po svakom automobilu) koje niti jedna jedina zemlja u okruženju niti u EU ne koristi.

Prvo, taj pravilnik je nezakonito donešen jer je prekršen Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kao i procedure koje propisuju obavezne konsultacije i saglasnosti nižih nivoa vlasti. Dakle oba entiteta, kantona i Distrikta Brčko, što se u konkretnom slučaju nije desilo.

Vjerovatno se pitate kakve veze Komisija za sigurnost Parlamenta FBiH ima sa ovim pravilnikom. Vrlo jednostavan odgovor. Ovaj pravilnik direktno zadire i narušava sigurnosni aspekt u cijeloj državi, pa tako i Federaciji BiH.

Njime je planirano da se privatnoj firmi, vjerovatno bliskoj režimu u Banja Luci, da uvid i kontrola nad kompletnom bazom podataka svih registrovanih vozila u BiH (preko milion i pol automobila), njihovih vlasnika, ali i kretanja tih automobila što je prvorazredni sigurnosni problem.

Pored toga, toj privatnoj firmi će se omogućiti godišnja zarada oko 9 miliona KM, što će za deset godina, koliko je planirano ugovor da traje, iznositi 90 miliona KM!?

Nažalost, na ovu temu više od mjesec dana od kako je afera otkrivena šuti kompletno Vijeće ministara BiH, uključujući i ministre i zamjenike stranaka koje sebe nazivaju probosanskim. Mitrovićev zamjenik Nedžad Branković pod pritiskom medija stidljivo se oglasio tek kada je Pravilnik stupio na snagu.

Neka od pitanja na koja ministar Mitrović još uvijek nije dao odgovor ni Komisiji za sigurnost, ali prije svega cjelokupnoj javnosti:

1. Ukoliko znamo da je u 2021. na području Bosne i Hercegovine registrovano preko 1.150.000 automobila. Predvidjena cijena koštanja novog i potpuno nepotrebnog stikera je 9 KM, a proizvodna cijena oko 1 KM. Razlika od 8 KM je predvidjena da ide privatnoj firmi. Zašto se onda željenoj privatnoj firmi želi osigurati godišnja zarada oko 9 miliona KM?

2. Zašto taj novac ne završi u budžetu da svi ljudi u našoj zemlji imaju koristi od toga?

3. Zašto je kroz uslove tendera doslovno nacrtana firma bliska režimu u Banja Luci koja treba dobiti posao?

4. Zašto se privatnoj firmi želi dati kompletna baza podataka svih automobila, njihovih vlasnika, kao i mogućnost praćenja tih automobila što je i te kako važno sigurnosno pitanje?