13. Augusta 2022.

Smanjuje se broj dana bolovanja. Smailbegović za Raport: Bilo je zloupotreba, ko je umoran neka ide na odmor

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zastupnici su u utorak nakon burne rasprave usvojili Nacrt izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju kojom se broj dana bolovanja tokom kojih poslodavac radniku plaća naknadu skraćuje sa 42 na 15.

Međutim, bitno je istaknuti da zakon razmatrao u formi nacrta i da je kao takav usvojen.

Nacrt podrazumijeva da se broj dana bolovanja radnika koji idu na teret poslodavca smanjili sa 42,koliko je radniku zagarantirano trenutnim zakonskim rješenjem, na 15 dana plaćenog odsustva radi bolesti, nakon čega bi Fond zdravstvenog osiguranja preuzeo isplatu naknada radnicima.

Nema procjene finansijskog efekta
Iz Federalnog ministarstva zdravstva su konstatirali da predloženi zakon nema procjenu finansijskog efekta primjene, te da nema stavove kantona jer ovo zadire u njihovu nadležnost.

Ovakvo zakonsko rješenje inicirano je od strane Udruženja poslodavaca FBiH, a predsjednik ovog udruženja Adnan Smailbegović za Raport kaže kako je cilj smanjiti zloupotrebe vezane za bolovanja.

“Ovaj zakon je na Parlamentu dobio podršku u vidu nacrta koji sada ide u dalju proceduru pribavljanja mišljenja, javnu raspravu itd… Tek ćemo vidjeti kakav će biti njegov finalni tekst. Osnovna ideja zakona je ta da dobijemo mehanizam putem kojeg ćemo na sistematski način smanjiti zloupotrebu bolovanja. Moram da je to kod nas evidentno. Dakle, evropski prosjek bolovanja oko 6 radnih dana ili tri posto radnih dana godišnje. Unutar toga, imamo zemlje koje imaju veliki broj dana bolovanja kao što Bugarska ima 22 dana, ali i one koji imaju ispod četiri kao što je Turska”, istaknuo je Smailbegović.

Iako ne postoje precizni statistički podaci o broju dana bolovanja koje radnici koriste, Smailbegović kaže kako su uspjeli doći do podataka.

“Evropski prosjek bolovanja je 6,5 dana godišnje, dok je taj prosjek u Kantonu Sarajevu 22 dana godišnje. Radi se o zloupotrebi. Mislim da je to uzimanje bolovanja postalo vremenom i neki standard ponašanja. Neki su to definisali kao koruptivne radnje, međutim, ne bih ja to tako definisao. Prosto je postalo normalno da se ide na bolovanje. S druge strane, ljekari olako daju bolovanje, a radnici to konzumiraju. Ovo je samo jedna od mjera da se to spriječi, naravno postoji njih još nekoliko”, govori Smailbegović.

Gubit će samo oni koji bi trebali raditi, a sjede kod kuće
Kaže kako ne smatra da se predloženim zakonskim rješenjem ide na štetu radnika te da je došlo vrijeme da se promijeni praksa koja se s godinama ustalila.

“Radnici će dobiti naknadu za prvih 15 dana bolovanja od poslodavaca, a sve poslije toga trebalo bi ići na teret Zavoda za zdravstvenu zaštitu. Neće gubiti ni Fond zdravstvenog osiguranja, ni radnici. Zapravo, jedino će gubiti radnici koji su trebali da rade, a sjede kod kuće. Radnici koji ne zloupotrebljavaju bolovanje moraju da rade i za druge. Standard treba biti da onaj ko je bolestan treba da ode na bolovanje, a za one koji su umorni postoji odmor. Ne ide se za to na bolovanje”, decidan je Smailbegović.