ŠOK U VISOKOM: Zaposlenik općine se nakon džume vratio na posao!

Muradif Ž. zaposlenik u Općini Visoko šokirao je svoje radne kolegice kada se nakon džume namaza vratio na posao.

Njegove kolegice bile su šokirane s obzirom na to da svi muškarci, zaposleni u Općini Visoko, petkom odlaze na džumu i ne vraćaju se više na posao.

Ipak, nakon dugog niza godina te prakse, jedan zaposlenik se vratio. On je to pravdao time da mu je ostalo nekoliko nedovršenih predmeta, pa je to želio završiti. Na poslu se zadržao kao i svaki drugi dan do 16 sati.

(Tekst je satiričnog karaktera)

Satira je književni oblik u kojem se kritički ismijava pojedinac, grupa, država ili vlast. Često je korištena kao sredstvo političke borbe. Satira je vrsta komedije koja kritizira neke pojave ili karaktere, a bez želje da se osuđuju.