Srbija ponovo građanima dijeli po 250 KM: Na listi je osam grupa ljudi, a evo koji su uslovi

Nakon što je prva ovogodišnja kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji podijeljena i praktično planula za dva dana u januaru, sada postoji mogućnost da država aktivira novih 100.000.

O ovome se zvanično pričalo prije oko dva mjeseca, kada je pomenuto i da bi se novi vaučeri mogli očekivati najkasnije do juna. Tada su se mnogi, koji tek planiraju da odmaraju u Srbiji i zapitali, imaju li oni prava na državne podsticaje koji su iznosili prvo 5.000 dinara (oko 83 KM), a onda i 15.000 (250 KM).

Godinama unazad država subvencioniše odmor u Srbiji. Nekoliko je ključnih uslova, vrlo su jasni, a procedura se nije mijenjala. Pravo na vaučere za odmor ima osam grupa građana, a među njima su i stari i mladi.

penzioneri
nezaposleni
korisnici posebne naknade
prava na njegu drugog lica
radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara
ratni vojni invalidi
nosioci poljoprivrednog gazdinstva
studenti
Uslovi za prijavljivanje za vaučere ne bi trebalo da se mijenjaju. Prvi je da prijava bude podnijeta najkasnije 30 dana prije početka aranžmana, kao i da se potrebna dokumentacija predaje lično. Takođe, bitno je da na licu mesta, svaki prijavljeni korisnik provjeri tačnost navedenih podataka, budući da se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Ono što je posljednji put promenjeno jeste da i stariji od 65 godina koji nisu penzioneri mogu da učestvuju u dodjeli vaučera.

Vaučer se može koristiti:

za usluge smeštaja
u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mjesta prebivališta, kao i mjesta studiranja korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja
Vrijednost vaučera prvobitno je iznosila 5.000 dinara, a kasnije i 15.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smještaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrijednost izvršene usluge smještaja.