Šta će biti sa hidžabom u Oružanim snagama BiH? Advokati ponudili zanimljivo rješenje, da svi budu zadovoljni…

Advokat Emele Mujanović koja pred Ustavnim sudom BiH vodi spor oko zabrane nošenja hidžaba/mahrame u vojsci/Oružanim snagama BiH – Emir Kovačević govori za Raport o podnesenoj apelaciji i otkriva dokle je stigao slučaj.

Kovačević podsjeća da su u maju 2021. godine poslali apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom osporavaju pravilnik o uniformama u Oružanim snagama BiH, a koji zabranjuje Emeli da nosi “pokrivalo za glavu”.

– Smatramo da se time krši njeno pravo na slobodu vjere. Ona kao vjernica ima potrebu da ima pokrivenu kosu kako joj vjera nalaže, međutim zbog pravilnika o uniformama to joj nije dozvoljeno. Smatramo da taj pravilnik nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja dozvoljava vjerska obilježavanja čak i na radnom mjestu – kaže Kovačević i dodaje:

– Evo sad će okruglo dvije godine kako čekamo odluku Suda.

“Neopravdani prigovori MO BiH”

Pojašnjava da je apelacija prihvaćena i uzeta u razmatranje, da su dobili i odgovor od protivne strane (Ministarstva odbrane BiH) te da su se očitovali o njemu i da sada samo preostaje odluka Suda.

– Radi se o redovnoj proceduri nakon apelacije, odnosno Ustavni sud je zatražio od protivne strane (MO BiH) odgovor na našu apelaciju. Oni su odgovorili u smislu da takvo nešto narušava ugled pripadnika što nije tačno jer postoji jedan takav odjevni predmet i vrlo moguće i jednostavno je to uraditi na način da se izgled drugih pripadnika OS BiH ne narušava, pogotovo ako uzmemo u obzir da takav odjevni predmet postoji u drugim armijama i oružanim snagama kao što su: Velika Britanija, Australija, Holandija, Južnoafričke Republike i neke druge zemlje, čak i pripadnice NATO saveza – pojašnjava Kovačević za Raport.

Kaže da smatraju kako odgovori koji su došli od Ministarstva odbrane BiH, odnosno od protivne strane, “nisu adekvatni i nisu ni na čemu temeljeni”, te da stoga i očekuju pozitivnu odluku na podnesenu apelaciju.

– Ako uzmemo u obzir da je već usvojena jedna apelacija koju sam ja radio, a koja se tiče dozvole pripadnicima Oružanih snaga da nose bradu iz vjerskih razloga, smatramo da treba dozvoliti i Emeli da nosi pokrivalo za glavu odnosno mahramu ili hidžab – ističe Kovačević.

Rješenje za nošenje mahrame u vojsci

Naglašava da takvo “pokrivalo” u vojsci već postoji, a riječ je o potkapi koja se nosi tokom zimskih dana.

– Emela tada nema problema, jer potkapa zadovoljava i njene vjerske potrebe i pravilnik o uniformi Oružanih snaga BiH. Međutim, problem nastaje u ljetnim mjesecima. Mi smo predlagali čak i njima rješenje na način da se uradi jedna vrsta ljetne potkape koja bi bila istog materijala, iste boje kao i uniforma, a koja bi zadovoljavala potrebe Emele i rješavala druge slučajeve onih koji žele da koriste to pravo. Ne vidimo način na koji bi ta odluka mogla da ugrozi ni Oružane snage BiH niti bilo koga drugoga, tako da sve prigovore Oružanih snaga i Ministarstva odbrane smatramo neopravdanima – ističe advokat Kovačević