Šta znači Zakon o vanrednom usklađivanju penzija za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine?

Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je Zakon o vanrednom usklađivanju penzija za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), koji su ovo pravo ostvarili nakon donošenja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2018. godine. Ni nakon burne rasprave delegati, ali i javnost, nisu dobili odgovor na pitanje ima li za ovo usklađivanje novca te šta će se desiti ako Ustavni sud usvoji apeleciju Vlade Federacije BiH i Zakon proglasi neustavnim.

Novim zakonom izvršit će se poravnanje penzija za sve pripadnike Oružanih snaga koji su u penziju otišli nakon 2018. godine. Ovaj zakon će se primjenjivati i prilikom određivanja visine penzija i za buduće penzionere koji dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

IVO TADIĆ, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predlagač Zakona

“Sad smo doši u situaciju da svi oni koji su otišli u penziju do donošenja zakona iz drugog mjeseca 2018. godine imaju ima 80 posto veću penziju od ovog koji danas ide u penziju. A, oni koji su otišli po Zakonu o Oružanim snagama imaju nekih 40 posto veću penziju”.

Vlada Federacije BiH dala je negativno mišljenje. Kako su u obrazloženju naveli, pojedine stavke Zakona ostale su nedorečene.

KENAN SPAHIĆ, predstavnik Vlade Federacije BiH

“Član 2 ovog zakona predviđa njegovu retroaktivnu primjenu od 01.01.2006. godine. Dakle, vi dobro znate šta to znači i da li postoji mogućnost retroaktivne primjene. Ovo je jedan od zakona koji će pripadniku Oružanih snaga dati veću penziju nego što je imao platu. To je ono što boli naše penzionere i takvo nešto nemate nigdje na svijetu”.

Koliko je zakon provodiv u praksi i šta će se desiti ako ga Ustavni sud stavi van snage, pitanja su koja su postavili delegati opozicije.

ANER ŽULJEVIĆ, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH (SDP)

“Hoću da se danas kaže ima li novac u Fondu PIO za ovaj zakon. Ako nema, ima li amandman za budžet Federacije BiH kako bi se implementirao ovaj zakon”.

TOMISLAV MARTINOVIĆ, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (HDZ BiH)

“Tri mjeseca je ovaj dom čekao hoće li se Ustavni sud oglasiti o privremenoj mjeri i drugo, hoće li se Ustavni sud oglasiti o zahtjevu za ocjenu ustavnosti. Po mojim procjenama, do početka ove sjednice to se nije desilo”.

A, dok se u sali odvijala rasprava, ispred zgrade Parlamenta penzionerska udruženja organizovala su proteste. Izrazili su bojazan da će povećanje penzija za jednu kategoriju značiti manje sredstava u Fondu, ali i da ovaj potez može izazvati domino efekat.

REDŽO MEHIĆ, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH

“Gospodo, sutra ćete imate armiju svih drugih ako ovakav zakon stavite u usvojena akta, da se pojavi i ekonomista i pravnik ili neko drugi i kaže – hoćemo i mi iste uslove kao i oni koji su išli prije nas. Mi se toga bojimo jer to sve ide iz ove naše kase”.

NERMIN LAPANDIĆ, predstavnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

“U proteklom periodu od 01.01.2006. do 31.12.2017. godine uplatili u budžet, odnosno Fond solidarnosti ukupno 250 miliona KM, a iz tog budžeta naši penzioneri su povukli 128 miliona KM”.

Broj korisnika kojima će se izvršiti usklađivanje penzija po ovom osnovu je oko 475 i za to će biti neophodno osigurati 2,3 miliona maraka.