Stranke za dvije sedmice potrošile skoro milion KM za nastupe u medijima

U prve dvije sedmice izborne kampanje za Lokalne izbore političke stranke u Bosni i Hercegovini potrošile su 862.554 KM za oglašavanje u medijima.

Podaci se odnose samo na zakup prostora na televiziji i u printanim medijima. Na to treba dodati i 136.300 KM kolika je tržišna vrijednost produkcije video spotova i oglasa koji su emitovani u tom periodu, što ukupno iznosi gotovo milion KM.

Podaci su to prekupljeni putem praćenja medijskog sadržaja, koje je za potrebe Transparency International u BIH (TI BIH) provela media monitoring agencija.

Više od 63 posto tog iznosa potrošeno je u drugoj sedmici izborne kampanje, a broj emitovanih oglasa povećava se kako se približava dan izbora.

Zanimljivo je da je, od posmatranih 15 najvećih političkih stranaka u BiH, gotovo cijeli taj iznos potrošilo šest partija. Najveći dio troškova za izradu i emitovanje oglasa dosad su imali SNSD (351.357) i PDP (325.852 KM), a radi se o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti emitovanja oglasa i izrade video spotova.

Slijede SDS sa troškovima oglašavanja od 145.127 KM, Ujedinjena Srpska 90.878KM, SDA 43.568 i DEMOS 41.520, s tim da je SDA tek u drugoj sedmici kampanje intenzivirala emitovanje oglasa.

Podaci obuhvataju samo oglašavanje na televizijama i u printanim medijima, odnosno 12 TV stanica i 34 štampana medija iz cijele Bosne i Hercegovine. Iznosi, koji su potrošeni na druge vidove oglašavanja, trenutno nisu dostupni.

– Prikupljeni podaci bit će upoređeni s izvještajima političkih partija, da bi se utvrdilo koliko stranke prikazuju stvarne iznose prihoda sa kojima raspolažu- navodi se.

U prve dvije sedmice izborne kampanje na tri javna televizijska servisa zabilježena su 1.982 pojavljivanja javnih funkcionera, a sadržajem su ukazivala na promociju njihovih političkih i stranačkih stavova.

Najveći broj takvih nastupa funkcionera (1.369) zabilježen je na RTRS-u, 371 na BHRT-u i 242 na FTV-u.

– Iako izborni zakon propisuje da u emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne smije imati povlašten položaj, kao ni funkcioneri na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima, u praksi se dešava suprotno – ističe se.

Za dvije sedmice, od 1.369 takvih nastupa na RTRS-u, čak 1.080 odnosio se na nastupe nosilaca javnih funkcija iz SNSD-a, a njihovim stavovima posvećeno je više od 77 sati programa.

– Znatno više prostora od ostalih dobili su član Predsjedništva BiH Milorad Dodik (192 nastupa, 10 sati programa) i gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić. On je ponovo kandidat za tu funkciju, a za dvije sedmice pojavio se 108 puta na RTRS-u, što ukupno obuhvata 7,6 sati programa tog javnog emitera.

Nakon funkcionera iz SNSD-a, najviše prostora u emisijama RTRS-a dobili su funkcioneri iz Ujedinjene Srpske koji su se pojavili 65 puta, zatim SDA (55), DEMOS (39), DNS (27) SDS (34), SPS (10), PDP (8) – naglašava se.

Od početka kampanje najviše prostora na BHRT-u dobili su nosioci javnih funkcija iz SNSD-a, koji su se pojavili 130 puta. Njima je posvećeno 5,6 sati programa.

Funkcioneri iz SDA imali su 94 pojavljivanja (3,9 sati programa). Iza njih su funkcioneri iz SBB-a, koji su se u programu tog javnih emitera pojavili 28 puta.

Na FTV-u javni funkcioneri koji dolaze iz SDA imali su 75 pojavljivanja, što je trajalo nešto više od 6 sati programa. Nakon njih najviše su bili zastupljeni javni funkcioneri iz SNSD-a (49 pojavljivanja), DF (21) i SBB (21) . Na ta dva javna emitera nije zabilježeno da je neko od javnih funkcionera pojedinačno dobio znatno više prostora od ostalih.

– Praćenje pojavljivanja nosilaca funkcija na javnim RTV servisima dio je ukupnog monitoringa TI BiH koji se odnosi na zloupotrebu javnih funkcija i javnih resursa u izbornoj kampanji, u koji svakako spadaju i javni RTV servisi – navodi TI u BiH.

Evidentirana su sva pojavljivanja i pominjanja funkcionera u informativnim i dijaloškim emisijama i drugim objavama koje su po sadržaju ukazivale na prostor za promociju njihovih političkih i stranačkih stavova.

– Velikom broju pojavljivanja pojedinih nosilaca funkcija, osim uređivačke politike javnih medija, najviše je doprinijela zloupotreba javnih funkcija za izbornu promociju jer su brojni funkcioneri intenzivirali aktivnosti i nastupe u izbornoj kampanji, a svoje funkcije i prostor u medijima najčešće koriste za promociju svojih stranaka – navodi TI u BiH u tekstu objavljen na portalu transparentno.ba.