Sutra o nacrtu budžeta institucija BiH za 2017. godinu

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, koji je predložilo državno Ministarstvo finansija i trezora.

Ovaj dokument našao se pred ministrima i na prošlosedmičnoj sjednici Vijeća ministara kada je dogovoreno da se svi očituju, odnosno daju eventualne primjedbe u pisanoj formi.

Ministarstva su trebala do 27. oktobra dostaviti Ministarstvu finansija i trezora svoje prijedloge i sugestije u pisanoj formi, kako bi ove sedmice Vijeće ministara BiH razmotrilo nacrt budžeta institucija BiH i uputilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje.

Prilikom dostavljanja sugestija ministarstva su trebala voditi računa o opredijeljenosti Vijeća ministara BiH da ukupnu javnu potrošnju svede na nivo koji omogućavaju realni prihodi bez zastoja u provođenju reformi, te da se nastavi provođenje restriktivnih mjera štednje u javnoj potrošnji.

U Nacrtu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici planirani na nivou prethodnih godina i iznose 950.000.000,00 KM.

Vijeće ministara bi trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta ‘Zrak’ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela“; Prijedlog odluke o kupovini/nabavci objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu i Izvještaj o provođenju postupka kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju projekta nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Mostaru, kao i Kupovina objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o državnom programu IPA 2017 za BiH, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije.