Tarik Halilović (PzP): Izostanak odgovora je jasna težnja vlasti da se rješenje ne pronađe!

Gradski vijećnik Tarik Halilović podnio je inicijativu vezanu za neiskorišteno poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Visoko.
Odgovor na ovu inicijativu nije dostavljen, kao ni bilo kakav podatak ili informacija o ovom zemljištu.

Halilović navodi kako ovakvim izostankom reakcije i potrebe da se na ovim problemima radi pokazuje nezainteresiranost nadležnih službi, Vijeća i gradonačelnika ali i potencijalna težnja da se do rješenja datog problema ni ne dođe.

Istakao je i da je ovime djelimično isključena mogućnost stavljanja u funkciju ovog zemljišta ili barem njegovog dijela, budući da raspisivanje Javnog poziva i potom dodjeljivanje istog zahtijeva određeno vrijeme, a period sadnje je već uveliko počeo.

“Ovakva i slična pitanja su od izuzetnog značaja za cijelu zajednicu i, kao takva, ne bi smjela biti zanemarivana, a njihovo rješavanje prolongirano. Nastavit ću ukazivati na ove probleme i apelirati da se na njima radi, a nadležne još jednom pozivam da u skladu sa potrebama i mogućnostima urade sve što je neophodno sa njihove strane.”, naglašava Halilović.