Termoelektrana “Ugljevik” Slovencima mora isplatiti još 113 miliona

Odgovarajući na pitanje koliki će ovo biti udar na preduzeće, Cvijetinović je rekao da se sa Vladom Rs i Matičnim preduzećem “Elektroprivrede Rs” traži rješenje.

Pored 131 milion KM koje je Rudnik i termoelektrana (RiTE) “Ugljevik” po sudskoj presudi dužan platiti “Elektrogospodarstvu Slovenije”, ovo javno preduzeće moraće Slovencima platiti još 113 miliona maraka po osnovu kamata.

Arbitražno vijeće u Beogradu je početkom jula donijelo pravosnažnu presudu po tužbi Slovenaca za neisporučenu struju kojom je RiTE “Ugljevik” naloženo da na ime naknade štete “Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring” isplati 67 miliona eura i zateznu kamatu te da im isporučuje trećinu struje koju proizvede.

Tada je navedeno i da će odluka o iznosu kamate biti donesena naknadno, što se i dogodilo polovinom prošlog mjeseca.

Novom odlukom RiTE “Ugljevik” je zadužen da Slovencima plati i kamatu od 58,2 miliona eura, odnosno 113 miliona maraka.

“Naređuje se tuženom RiTE ‘Ugljevik’ da tužiocu ‘Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženjering’ plati kamatu obračunatu na štetu koju je tužilac pretrpio između 12. juna 2011. godine i 31. decembra 2021. godine u iznosu od 58,2 miliona evra, u roku od 30 dana od prijema ove odluke”, navodi se u odluci Arbitražnog vijeća u koju je portal Capital.ba imao uvid.

Ovu informaciju za Capital.ba je potvrdio i vršilac dužnosti direktora RiTE “Ugljevik” Diko Cvijetinović koji je rekao da očekuje da će do kraja godine biti nađeno rješenje za isplatu ovog duga i početak isporuke struje Slovencima, na šta su također obavezani.

“To je konačna odluka. Ukupno po osnovu glavnice i kamate moramo Slovencima platiti 125,2 miliona eura. Također, obavezani smo i da im isporučujemo, odnosno prodajemo trećinu struje koju proizvedemo po cijeni po kojoj se sa njima dogovorimo”, rekao je Cvijetinović.

Odgovarajući na pitanje koliki će ovo biti udar na preduzeće, Cvijetinović je rekao da se sa Vladom Rs i Matičnim preduzećem “Elektroprivrede Rs” traži rješenje.