U bh. susjedstvu uništeno 20 tona banana. Pronađen je zabranjeni proizvod

Uništen je 19.591 kilogram banana jer je u njima pronađen nedozvoljeni pesticid hlorpirifos koji je u Crnoj Gori potpuno zabranjen, a u Srbiji je dozvoljen za tretiranje šećerne repe.

Inspektori u Crnoj Gori uništili su u septembru oko 20 tona banana koje su sadržale pesticide u većoj količini od dozvoljene.

Kako se navodi u dokumentu, uništen je 19.591 kilogram banana jer je u njima pronađen nedozvoljeni pesticid hlorpirifos koji je u Crnoj Gori potpuno zabranjen, a u Srbiji je dozvoljen za tretiranje šećerne repe.

U izvještaju za septembar se navodi da je zbog pesticida formetanat koji je zabranjen u zemljama Evropske unije zbog sumnje da može da utjecati na zdravlje ljudi, uništeno 2.700 kilograma nektarina.

Inspektori su uništili i dvije pošiljke hrane za životinje u količini od 20.580 kilograma jer im je prošao rok upotrebe.

Osim uništene hrane u nesigurne pošiljke se ubrajaju i one koje su vraćene.

Inspektori su vratili u septembru s granice dvije pošiljke hrane za životinje u količini od čak 48.900 kilograma i 21.104 kliograma limuna.

Vraćena je i pošiljka kornišona od 1.786 kilograma, 10.774 kilograma rajčice i jedna pošiljka krastavca od 2.229 kilograma i 8.298 kilograma grožđa.