U javnom sektoru KS otkriveno 46 lažnih diploma

Lažne diplome u javnom sektoru, problematika je koja se polako utvrđuje u bh. društvu.

Prema pisanju portala “Radiosarajevo.ba” prethodno je tokom revizije diploma zaposlenih u federalnim institucijama, preduzećima, ustanovama utvrđeno postojanje 92 nevjerodostojne diplome.

S druge strane, na nivou Kantona Sarajevo situacija je nešto drugačija.

“U toku dosadašnjeg rada na reviziji diploma, Ured je izvršio provjere za 4.300 lica zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, od čega je za 4.254 lica potrvđena vjerodostojnost diploma, a za 46 lica obrazovne ustanove nisu mogle potvrditi vjerodostojnost diploma i ti predmeti su proslijeđeni tužilaštvu”, potvrdio je za “Radiosarajevo.ba” Erduan Kafedžić, šef Kancelarije za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Istakao je da je Kancelarija sa Tužilaštvom do sada održala nekoliko sastanaka na temu krivotvorenja diploma u javnom sektoru Kantona Sarajevo, te izradila nacrt Akcionog plana, a sve sa ciljem efikasnijeg djelovanja i postupanja kod slučajeva gdje se utvrdi lažna/krivotvorena diploma.

“Svih 213 institucija Kantona Sarajevo je prihvatilo saradnju sa Uredom, uz napomenu da je u početnoj fazi bilo određenih opstrukcija. Budući da se radi o velikom broju podataka, te da određeni podaci nedostaju ili su netačni, Ured vrši stalnu korespodenciju sa institucijama Kantona Sarajevo vezano za podatke o diplomama”, tvrdi Kafedžić.

S obzirom da su navedeni predmeti predati Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, te da su postupci u toku, radi zaštite samog postupka, Kancelarija u ovom momentu ne može dati više informacija u vezi s krivotvorenim diplomama, a sve do okončanja krivičnih postupaka pred nadležnim Sudom.

Uprkos složenosti i obimnosti posla, Kancelarija nastavlja kontinuirane aktivnosti na reviziji diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Interesantno je da navedena problematika, revizija diploma, nije u nadležnosti Ministarstva pravde BiH, a u istu nije uključena ni Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove.