U Zeničko-dobojskom kantonu od danas javno dostupni registri zaposlenih i imenovanih

U Zeničko-dobojskom kantonu od danas su javno dostupni registri zaposlenih i imenovanih u ovom kantonu, a to je danas zvanično predstavljeno kao dugogodišnji rad Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona.
Registar zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu sadrži informacije o zaposlenim i to: ime i prezime, poziciju, stručnu spremu, naziv organa u kojem je zaposlen te visinu plate, a registar imenovanih sadrži naziv reguliranog organa u kojem je osoba imenovana s iznosom naknade za rad u tom tijelu. Ovo je rezultat dugogodišnjeg rada Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, a svi podaci su dostupni na https://uredbpk.zdk.ba/menu.php

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da Vlada koju predvodi ovime potvrđuje odlučnu opredjeljenost u borbi protiv korupcije te da je naredni korak donošenje Zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, koji je pripremljen u formi nacrta.

“To sve radimo s ciljem vraćanja vjere u javnu vlast i institucije i lično smatram da je to jedan od glavnih razloga zašto mladi odlaze, jer nemaju transparentan uvid u ono što se dešava u pogledu samih institucija i same javne vlasti”, rekao je Pivić.

Pomoć u realizaciji projekta pružio je i OSCE koji je izradio zakonodavni okvir, kao i druge međunardne organizacije.

Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije ZDK-a Dževad Fejzić naglasio je da je ovaj ured u procesu uspostave registara, koji je trajao oko devet meseci, pribavio pozitivno mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koja smatra da podaci iz registra ne spadaju u lične podatke i kao takvi mogu da budu javno objavljeni.

“Ovo je historijski korak u procesu prevencije i borbe protiv korupcije u ZDK-u. U proteklom periodu smo vodili niz aktivnosti, međutim uspostavom ovih registara smo došli do faze da možemo na određeni način da smanjimo koruptivne rizike i ovo je jedan od načina kako možemo minimizirati rizike u kontekstu zapošljavanja te samog imenovanja lica u regulirana tijela”, rekao je Fejzić.

Šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku Jiri Rous pohvalio je Vladu ZDK koja je kako je kazao opredijeljena u borbi protiv korupcije te je dodao da su ovi registri osmišljeni kao ključni alat za suzbijanje korupcije i nepravilnosti uspostavljanjem transparentnih i efikasnih sistema upravljanja ljudskim resursima.

“Odajemo priznanje ZDK-u za njegov proaktivan stav protiv korupcije i rado iščekujemo pokretanje procesa zapošljavanja osoblja kako bi se u potpunosti osposobio Ured za borbu protiv korupcije. Taj korak je ključan za sveobuhvatnu aktivaciju i smislenu implementaciju postojećih antikorupcijskih okvira”, rekao je Rous.