UIO: Nije dobro ići u pojedinačne izmjene Zakona o PDV-u

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ Bosne i Hercegovine smatra da nije dobro ići u pojedinačne izmjene izuzetno značajnog i važnog zakonskog rješenja kao što je Zakon o PDV-u, posebno kad nisu urađene bilo kakve stručne analize u smislu rezultata koje bi donijele ovakve izmjene, kao i posljedica koje će nastupiti, rečeno je u UIO.

“Prethodnih nekoliko dana u BiH su se, u nekoliko navrata, pominjale razne incijative za izmjenu Zakona o PDV-u u BiH u smislu ukidanja PDV-a, uvođenja niže stope PDV-a ili mogućnosti povrata PDV-a, između ostalog i za lijekove i medicinska sredstva, zatim za opremu za bebe i hranu za bebe, kao i za kupovinu prve stambene jedinice, i tako dalje”, naveli su u UIO povodom inicijative za povrat PDV-a na lijekove.

U Upravi ističu da bi ovakve nasumične izmjene Zakona o PDV-u značajno otvorile mogućnost evazije prihoda od PDV-a s jedne strane, dok bi s druge strane to dovelo do neopravdanog favorizovanja obveznika koji se bave samo određenim granama privredne aktivnosti.

“Mišljenja smo da je mnogo bolje da UIO prikupi sve prihode po osnovu PDV-a u BiH, a da nadležni nivoi vlasti, entiteti i Brčko distrikt kao korisnici tih prihoda, prilikom njihove raspodjele u većoj mjeri prikupljene prihode usmjere upravo ka socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Na takav će način pomoć direktno stići onima kojima je najpotrebnija”, naveli su u UIO.

U UIO su dodali da nadležnost za kreiranje politike indirektnog oporezivanja imaju Upravni odbor UIO, Savjet ministara i parlament BiH.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić izjavio je ranije da je upućena inicijativa za povrat PDV-a na lijekove u RS, FBiH i distriktu Brčko.