Ukidanje Pondera, narušavanje ekonomske stabilnosti Kantona Sarajevo

Prijedlog izmjena Zakona o pripadnostima javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim bure u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izazvao je negodovanje kod predstavnika Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, ali i sindikata. Vlasti u Kantonu Sarajevo smatraju da će ukidanje PONDERA izazvati nesagledive ekonomske posljedice. Iz sindikata poručuju da će, ako Zakon bude usvojen, izaći na ulice.
Ukidanje PONDERA 2 u Kantonu Sarajevo znači u prvoj godini oduzimanje oko 90 miliona KM, te naredne dvije godine po 20 miliona. Umanjenje bi iznosilo oko 230 miliona, a što će se reflektovati na sve budžetske korisnike, poručuju iz Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo. Dodaju da Kanton Sarajevo ima najveće uplate indirektnih poreza, da uplaćuje dva puta više poreza od Republike Srpske, a 57,64 posto više od ukupnih uplata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

ELVEDIN OKERIĆ, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

“Ekonomska stabilnost Kantona Sarajevo značajno će biti narušena. Dok će pojedini kantoni dobiti nešto manje povećanje, a oni kantoni koji godinama ne poštuju zakonske propise i najmanje doprinose uplatama na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje će najbolje proći”.

DAVOR ČIČIĆ, ministar finansija Kantona Sarajevo

“Podjela između entiteta se vrši na bazi krajnje potrošnje koja je raspoređena između entiteta, a i taj momenat nije dobro propraćen, vertikalna raspodjela ne ide dobro, zato što ta krajnja potrošnja nije zadnjih 12 godina rađeno poravnanje. Zbog nerađenja poravnjanja o krajnjoj potrošnji, dobija imeđu 400 i 500 miliona KM više nego što bi trebala dobiti da se radi to poravnjanje onako kako piše u zakonu”.

Iz sindikata poruka da neće sjediti skrštenih ruku. Najavljuju i proteste.

SAUDIN SIVRO, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo

“Plate nastavnika u Kantonu Sarajevu nisu veće nego i manje u odnosu na druge kantone. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini, i ti socijalni nemiri će se preliti u druge kantone”.

Predsjednik koordinacije boračkih udruženja Ismet Imamović kazao je da Kanton Sarajevo nikome nije iskazao nepoštovanje pri raspodjeli prihoda koji su bili na budžetu Ministarstva za boračka pitanja. Na ponovno razmatranje i usaglašavanje sa strukom pozvali su i predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo, Sadik Ećo i direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, Fikret Zuko.