Ukupna dugovanja nogometnih klubova u BiH iznose 11.447.440,66 KM

Sastanak direktora i pomoćnika direktora Porezne uprave FBiH sa predstavnicima Nogometnog saveza BiH (NSBiH) i predstavnicima sportskih klubova Premijer lige BiH iz Federacije BiH, na kojem je razgovarano o dugovanjima po osnovu neizmirenih javnih prihoda, održan je danas u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Sastanak je organizovan na inicijativu Ivice Osima predsjednika Komiteta za normalizaciju NSBiH zbog izmirenja duga po osnovu javnih prihoda što je uslov za dobijanje licence klubova za UEFA-ina takmičenja u sezoni 2012/2013. godina.

“Istaknuto je da se kao obveznici plaćanja poreza i doprinosa sportski klubovi suočavaju sa problemom nemogućnosti plaćanja javnih i drugih prihoda koje je u redovnim kontrolama utvrdila Porezna uprava FBiH i da ukupna dugovanja po osnovu javnih prihoda nogometnih klubova sa zateznim kamatama iznose 11.447.440,66 KM. Konstatovano je da je problem neizmirenih dugovanja sportskih klubova prisutan već duži niz godina i poznat, javnosti, ali da se o njemu govori tek onda kada se izmirenje dugova pojavi kao uslov za dobivanje licence odUEFA-e”, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Zaključeno je da je neophodno da se u rješavanje ovog problema uključi Vlada Federacije BiH odnosno resorna ministarstva koja bi se sistemski riješio problem dugovanja sportskih klubova.

Dogovreno je da u skladu sa zakonskim mogućnostima nogometni klubovi pojedinačno podnesu molbu za zaključenje sporazuma o odgođenom plaćanju duga na šest mjeseci. U tom periodu se očekuje donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate koji će olakšati izmirenje duga ukoliko porezni obveznici izmire glavnicu duga, jer bi se u tom slučaju otpisala zatezna kamata koja kod pojedinih sportskih klubova prelazi iznos glavnice duga.

Predstavnici NSBiH kao i predstavnici sportskih klubova izrazili su zahvalnost Poreznoj upravi FBiH na razumjevanju koje im se ukazuje duži niz godina s obzirom na ulogu i značaj sporta u društvu.

“Podsjećamo da je upostupku naplate dužnih javnih prihoda Porezna uprava FBiH i do sada poduzimala sve mjere i radnje propisane Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate i sa nogometnim klubovima zaključivala sporazume o odgođenom plaćanju ili plaćanju duga na rate koje oni nisu poštivali zbog čega su isti prestali da važe”, navodi se u saopćenju.

U 2012. godini sporazume o plaćanju duga na 36 rata zaključili su FK Velež i HŠK Zrinjski koji za sada redovno izmiruju svoje obaveze. Jedino NK Široki Brijeg nema dugovanja po osnovu poreza i doprinosa.

Sastanku su prisustvovali Midhat Arifović, direktor Porezne uprave Federacije BiH i njegovi pomoćnici Jasminka Mehović, Zinaida Elezović sa saradnicima, a uime NSBiH Ivica Osim i Jasmin Baković, te predstavnici sportskih klubova Premijer lige BiH.

(VisokoIN)