Umjesto magistarskog Sebija Izetbegović medijima pokazala diplome s kursa

Senat Univerziteta u Sarajevu s 30 glasova za, pet protiv i šest suzdržanih prihvatio je analizu komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava za postdiplomski studij Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Otkad je prihvaćen izvještaj da nije dokazano da Sebija ima magistarsku diplomu jer nema ni diplome niti dokaza da je polagala ispite u Sarajevu i Zagrebu, ne prestaju kritike i napadi na rad prof. dr Muhameda Ajanovića i komisiju na čijem je čelu.

U međuvremenu, “Hayat TV” objavio je dokumente i snimke koji bi trebali dokazati da je školovanje Sebije Izetbegović bilo po zakonu. Ali, ne radi se o magistarskom radu, već je direktorica KCUS-a ustupila ovoj sarajevskoj televiziji snimke s odbrane svoje doktorske disertacije.

Takođe, na snimku su prikazane i diplome Sebije Izetbegović s kurseva iz ultrazvuka. I to nekoliko njih, međutim, oni nisu dio akademskog puta. Tako da Sebija opet nije pokazala diplomu magistra, kao ni zagrebački ili sarajevski indeks s položenim ispitima iz magistarskog.

“Svu relevantnu dokumentaciju, iz koje je nedvojbeno proistekla preporuka za promjenu člana 77. ZVOKS, imala je i analizirala komisija. Tako da tu nema novih činjenica koje bi opovrgnule ili dovele u sumnju utvrđene činjenice. Citirani član je imperativan i odnosi se na neispunjenje ispitnih obaveza” rekao je prof. dr Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, za portal “Avaza”.

Pojasnio je da nema dokaza o položenim ispitima u Zagrebu te priznavanju ili ekvivalentovanju istih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a prema tada važećem statutu tog fakulteta.

“Šta, eventualno, može suprotno dokazati – postojanje uvjerenja o položenim ispitima, dokaz o priznavanju tih ispita skladno tada važećem statutu fakulteta i upis istih u ispitne knjige” naveo je prof. dr Ajanović.

Doktorici Izetbegović je oduzet titula magistar zbog 14 ispita koji su bili neophodni da bi pristupila odbrani magistarskog rada, a ne zbog bilo čijih tačnih ili netačnih izjava, kazao je predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti “Kulin ban” akademik prof. dr Suad Kurtćehajić.

On je rekao da problem predstavljaju ispiti koji prethode magisterarskom. Bez položenih ispita ne može se pristupiti magisterarskom radu, a ona je trebala položiti 14 ispita.

“Iz mog iskustva mogu reći da sam ispitao u svojoj višegodišnjoj praksi više hiljada studenata i nikada mi se nije zagubila nijedna prijava. A kod doktorice Izetbegović ne nedostaje jedna, nego svih 14, kako u Zagrebu tako i u Sarajevu, što je u domenu naučne fantastike” naveo je prof. dr Kurtćehajić.