UPOZORENJE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE BIH: BRAŠNO IZ LITVANIJE S OHRATOKSINOM A

Brašno iz Litvanije, koje sadrži višak ohratoksina A, nelegalno je dopremljeno na tržište Bosne i Hercegovine.

Ovu informaciju objavila je Agencija za sigurnost hrane BiH.

U pitanju je proizvod: integralno organsko raženo brašno, pakirano u vreće od 25 kilograma.

Brašno je proizvedeno od strane “Organikagro UAB” /ORGANICAGRO UAB/ iz Vilnjusa, sa lotovima “LT240014” i “LT240413”.

Ovo krši Pravilnik o maksimalno dopuštenim količinama kontaminanata u hrani.

To je otkriveno putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.