UPRAVNI SPOR POKRENUT, NIKŠIĆ ODGOVORAN: DODJELJIVANJE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA ADRIATIC METALSU NIJE PO ZAKONU?!

Nakon što je je shvatio da za ovaj posao ne može dobiti saglasnost Pravobranilaštva BiH, Nikšićeva Vlada je donijela odluku da izmijeni prvobitne odredbe, te da, faktički, izbaci ovu državnu instituciju iz procesa odlučivanja.
Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu upravni spor protiv Vlade FBiH, osporavajući odluke koje se odnose na šumsko zemljište u Varešu koje je dato na raspolaganje kompaniji Adriatic Metals, saznaje Istraga.ba.

Podsjetimo, krajem prošle godine Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim “dozvoljava investitoru – privrednom društvu Adriatic Metals BiH – privremeno korištenje šumskog zemljišta, površine 72.415 kvadratnih metara, u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala”.

Ovim je, faktički, Vlada Federacije BiH primijenila svoju nedavnu Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene, te je britanskom investitoru dopustila da izvrši promjenu namjene državnog zemljišta, te da šumu treće klase pretvori u eksploataciono polje.

Za sve ovo Adriatic Metalsu i Vlade FBiH nije bila potrebna saglasnost države BiH, odnosno Pravobranilaštva BiH kojeg je Vlada Nermina Nikšića, faktički, izbrisala iz procesa odlučivanja u slučaju promjene namjene šumskog zemljišta u Varešu. Zauzvrat, Adriatic Metals će za promjenu namjene 72 duluma šumskog zemljišta na račun Vlade FBiH i Zeničko-dobojskog kantona uplatiti naknadu u iznosu od 232 hiljade maraka.

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH sredinom decembra prošle godine isključila državne institucije prilikom donošenja odluka o raspolaganju državnom imovinom, odnosno državnim šumama koje u Varešu krči britanska firma Adriatic Metals.

“U Odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene, u tački VII, stav 4 brišu se riječi “i saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”, piše u odluci koju je usvojila Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu.

Dakle, državno Pravobranilaštvo isključeno je iz procesa odlučivanja o davanju državnog zemljišta na raspolaganje, odnosno o promjeni namjene državnog zemljišta. U obrazloženju odluke federalni premijer Nermin Nikšić je naveo da je za isključivanje Pravobranilaštva BIH imao saglasnost visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Nakon što su ove odluke objavljene u Službenim novinama FBiH odlučilo je reagirati Pravobranilaštvo BiH, pokrećući upravni spor protiv Vlade FBiH. Početkom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić, prisustvovao je u Varešu svečanom otvaranju rudnika Rupice, čiji je vlasnik britanska kompanije Adriatic Metals BiH.

“Meni je zadovoljstvo da je Vlada Federacije BiH jednoglasno stala iza ovog projekta. Pozivam vas sve zajedno da širimo ovu pozitivnu klimu, šaljemo pozitivnu priču u svijet i da ovo zaista bude početak novog investicijskog zamaha kako u Zeničko-dobojskom kantonu, tako i u Federaciji i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Želim vam svima uspješan rad, uz tradicionalni rudarski pozdrav: Sretno!”, kazao je tada Nikšić. Prije nego što je svečamno otvorio rudnik, Nikšić je, ne vodeći računa o državnoj imovini, izmijenio uredbe koje se odnose na ovu problematiku.

Kompanija Adriatic Metals i prije otvaranja rudnika, bez ikakvih je dozvola, isjekla određeni državne šume zbog čega je protiv odgovornih Tužilaštvu ZDK podnesena krivična prijava. Kako bi zaštitili ovu britansku kompaniju, čelnici Vlade FBiH su donijeli Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Odluka je opći akt, ali je donesena na osnovu Informacije u kojoj je navedeno da je inicijativu pokrenula kompanija Adriatic Metals.

Šumsko zemljište, pisalo u odluci, može se, osim za gospodarenje šumama, privremeno koristiti za druge planirane namjene, i to: u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava, u periodu trajanja koncesionog ugovora.

“Koncesor, koncesionar ili investitor može podnijeti zahtjev kantonalnom ministarstvu za korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ukoliko je to predviđeno planom prostornog uređenja”, navedeno je u Odluci.

Dalje je pislo da “dozvola za korištenje šumskog zemljišta za svrhe iz stava (1) ove tačke izdaje se u formi rješenja, koje donosi federalni ministar uz prethodno mišljenje Federalne uprave za šumarstvo i saglasnosti Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”.

Nakon što je je shvatio da za ovaj posao ne može dobiti saglasnost Pravobranilaštva BiH, Nikšićeva Vlada je donijela odluku da izmijeni prvobitne odredbe, te da, faktički, izbaci ovu državnu instituciju iz procesa odlučivanja.