Upute učesnicima/volonterima u ekološkoj akciji “Čisto Visoko – Naš obraz”

Iz Gradske uprave Visoko su objavili upute za veliku ekološku akciju, koja će biti realizovana od 17. do 28. aprila ove godine. Tokom trajanja ekološke akcije dužni ste se pridržavati sljedećih uputa:

Koristiti adekvatnu obuću i odjeću i rukavice,
Otpad prikupljati u raspoložive kese,
Zabranjuje se prikupljanje guma,
Zabranjuje se ulazak u devastirane objekte,
Zabranjuje se prikupljanje šprica, igala i sličnih predmeta,
Zabranjuje se prikupljanje sumnjivih sredstava – NUS,
Zabranjuje se prikupljanje azbestnih materijala uključujući sve materijale (npr. staklena vuna) koji mogu na bilo koji način nanijeti povredu učesnicima/volonterima akcije,
Zabranjuje se prikupljanje leševa životinja,
Staklom i oštrim predmetima pažljivo rukovati,
U slučaju povreda učesnika/volontera nazvati broj Hitne pomoći: 124.
Izuzimanje logistike (kesa i rukavica), učesnici/volonteri izvršit će u prostorijama JKP Visoko d.o.o. Visoko, u periodu od 17.04.2024. godine do 28.04.2024. godine (osim subote i nedjelje), u terminu od 07-15 h, kontakt osobe: Amina Čeliković i Zijad Jusić, broj telefona: 032/733-183.

Nakon prikupljanja otpada, kese ostavljati na pristupačno mjesto, kojem kamion JKP Visoko d.o.o. Visoko može prići i o tome obavijestiti nadležne uposlenike JKP Visoko d.o.o. Visoko, na sljedeći broj telefona: 061/297-080 (Zijad Jusić).

Za sve dodatne informacije, za vrijeme trajanja akcije, stoje vam na raspolaganju uposlenici Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Visoko na broj telefona: 032/732-597, 032/732-526 i 032/732-598, JKP Visoko d.o.o. Visoko na broj telefona: 032/733-183, a u slučaju sumnje na odloženi NUS, Služba za civilnu zaštitu 032/735-700 ili poziv na broj: 123.