Usvojen dokument okvirnog budžeta za period 2012-2014

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas dokument okvirnog budžeta za period 2012 – 2014. godine kojim su projicirane srednjoročne makroekonomske prognoze i fiskalna strategija.

Istim dokumentom projicirana je i struktura potrošnje u javnom sektoru i budžetski prioriteti u ovom periodu.

Vlada ZDK-a na današnjem je zasjedanju dala ovlaštenje ministrici obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bernadeti Galijašević da potpiše ugovore sa studentskim centrima u Federaciji BiH u subvenicioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja ZDK-a u akademskoj 2011/2012. godini.

Ministarstvu obrazovanja data je saglasnost i za isplatu sredstava sportskim klubovima za troškove kotizacije i članarine te za isplatu sredstava ustanovama kulture, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012. godine.

(VisokoIN)