12. Augusta 2022.

Usvojen nacrt zakona, hoće li poslodavci sada povećati plate radnika za 15 posto?!

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je održana juče, zastupnici su usvojili nacrt izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju kojom se broj dana bolovanja skraćuje sa 42 na 15. Zakon se razmatrao u formi nacrta i kao takav je usvojen.Prijedlog zakona je krajem prošle godine u proceduru uputio Ramiz Karić, a njima bi se bi se broj dana bolovanja radnika koji idu na teret poslodavca smanjili sa 42 dana koliko je radniku zagarantirano trenutnim zakonskim rješenjem, na 15 dana plaćenog odsustva radi bolesti nakon čega bi Fond zdravstvenog osiguranja preuzeo isplatu naknada radnicima.

Zastupnicima se obratio i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović koji je naveo da UPFBiH podržava donošenje navedenog zakonskog rješenja.”Detaljno smo analizirali bolovanje i sisteme u drugim zemljama. Prosječno vrijeme u Europi bolovanja je 6,5 radnih dana. Bugari imaju 22 radna dana, Turci 2,8. Kod nas ne postoji zvanična statistika, a mi imamo tri puta veće bolovanje nego u Europi. Ključni problem je što je bolovanje postalo jedan standard. Ovo je sistemski način da se smanji zloupotreba bolovanja” rekao je Smailbegović.

Podsjetimo poslodavci su, pozivajući zastupnike da glasaju za ovaj zakon istakli da bi se njegovim usvajanjem ostvarile uštede na osnovu kojih bi plate radnika mogle biti povećane za 15 posto.

Nacrt zakona upućen je u javnu raspravu od 60 dana.