Vantjelesna oplodnja bit će finansirana iz budžeta FBiH: Na potezu Dom naroda

Dobre vijesti za parove koji su u procesu vantjelesne oplodnje. Federalni zastupnici usvojili su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, a ključna izmjena odnosi se na način finansiranja. Od sada će sredstva za ovu namjenu biti planirana iz federalnog budžeta, čime će biti uklonjene nejednakosti po kantonima.

Obezbijediti jednake uslove za parove sa sterilitetom, u svih deset kantona, prioritet je ovog zakona. Stoga se ključna izmjena odnosi na način finansiranja parova koji su u postupku vantjelesne oplodnje. U skladu s tim, novčana sredstva biće izdvojena iz sredstava Proračuna Federacije BiH, a ne zavoda zdravstvenih osiguranja, kao što je to sada.

“Prava nisu bila ujednačena na teritoriji cijele Federacije. Cilj nam je da ujednačimo prava svim ovim parovima, da omogućimo da na isti način svi to pravo ostvare u kapacitetu kako je to Zakon propisao”, objasnila je Marina Bera iz Ministarstva zdravstva FBiH.

U prošloj godini je u FBiH iz postupka vantjelesne oplodnje rođeno oko 300 beba, dok je oko hiljadu parova u ovom postupku.

Prihvaćeno je i nekoliko zaključaka koje je uputila zastupnica SDA Adisa Kokić-Hinović.

“Mislim da će i zaključci koji se odnose na podzakonske akte koje je predložila moja kolegica Kokić-Hinović svakako biti podržani od strane Predstavničkog doma jer će oni svakako poboljšati dostupnost i provođenje samog Zakona”, pojašnjava Adnan Efendić, zastupnik SDA u federalnom parlamentu.

.

Usvojene izmjene i dopune ovog zakona ocjenjuju se kao pokušaj poboljšanja loše slike nataliteta u FBiH. Prvi put nakon devet godina borbe u Federalnom parlamentu svi pacijenti koji žele da imaju djecu, moći će da refundiraju troškove ove metode iz budžeta FBiH. Međutim, zakon je još daleko od savršenog.

“Mi imamo najrigidniji zakon o BMPO u regiji, kao i u Evropi, s obzirom na to da se ne primjenjuju sve medicinske metode koje se primjenjuju u Evropi nisu dostupne građanima FBiH zbog ovog zakona koji je takav kakav jeste, ali bolje imati i neko rješenje koje nije savršeno nego da nismo imali nikakvo”, rekao je Elvir Karajbić, zastupnik SDP BiH u federalnom parlamentu.

Za ovu namjenu, na godišnjem nivou, potrebno je obezbijediti oko deset miliona KM. Da bi stupile na snagu usvojene izmjene i dopune Zakona mora odobriti i Dom Naroda Parlamenta FBiH.