Važno obavještenje za korisnike komunalnih usluga

Poštovani korisnici!

S obzirom da JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko vrši najavljenu reevidenciju svih korisnika komunalnih usluga pozivamo sve vlasnike:

Vikendica;
Napuštenih objekata;
Objekata koji se iznajmljuju;
Objekata u kojim niko ne stanuje;i
Sličnih objekata,
da se obavezno jave lično, telefonom ili e-mailom radi regulisanja svog statusa.

Svi navedeni korisnici trebaju što prije izvršiti javljanje svojih podataka odnosno regulisati status korisnika, a to mogu uraditi na sljedeći način:

Lično u Upravu preduzeća na adresi Naselje Luke II br. 16;
Usmenim putempozivom na broj telefona: 032/465-999; i
Pismenim putemna e-mail adresu: podrska@jkpvisoko.ba .
Navedeni korisnici javljanje lično i usmenim putem pozivom na navedeni broj telefona mogu izvršiti svaki radni dan u terminu od 07:00h do 15:30h, dok javljanje putem e-maila mogu izvršiti 24h na dan.

Prilikom javljanja navedeni korisnici dužni su navesti sljedeće podatke:

Ime i prezime korisnika;
Adresu;
Lični kontakt(broj telefona, e-mail adresu);
Šifru mjernog mjesta(za postojeće korisnike komunalnih usluga-vodosnabdijevanja); i
Šifru računa.
Svi navedeni podaci su nam isključivo potrebni za regulisanje statusa korisnika.

JKP Visoko