VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA PDV OBVEZNIKE U BIH, IMATE JOŠ DVA MJESECA

Obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde za sve obveznike indirektnih poreza nastupa od poreznog perioda januar 2024. godine. Tačnije do 10. februara 2024. godine svi PDV obveznici moraju poduzeti neophodne korake kako bi bili u mogućnosti da u zakonski predviđenom roku ispune svoje obaveze.

Naime, da bi obveznici indirektnih poreza koristili elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, kao što je podnošenje PDV prijava ovjerenih na novi način, neophodno je da svaki obveznik prvo zaključi Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje.

Prvi korak
To je prvi korak koji mora ispuniti svaki obveznik indirektnih poreza.

Ovjeren i potpisan Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje svaki obveznik podnosi nadležnom pripadajućem regionalnom centru UIO (Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Tuzla).

Pored toga svaki poreski obveznik mora izvršiti prijavu zastupnika – fizičkog lica koje će u ime obveznika obavljati elektronsko poslovanje sa UIO (podnositi PDV prijave korištenjem kvalificirane elektronske potvrde).

Izbjegnite prekšajne sankcije
Zastupnik može biti osoba zaposlena kod poreskog obveznika, ili knjigovođa koji priprema PDV prijave za veći broj poreskih obveznika. U svakom slučaju zastupnik je fizičko lice koje mora imati kvalifikovanu elektronsku potvrdu, a to može dobiti kod Uprave za indirektno oporezivanje.

UIO je certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda i kao ovjerilac Uprava izdaje kvalifikovane elektronske potvrde fizičkim licima i fizičkim licima zaposlenim kod poreskih obveznika. Zahtjevi za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda također se podnose nadležnom regionalnom centru UIO.

S obzirom da je ostalo tek nešto više od dva mjeseca do zakonski predviđenih rokova za predaju PDV prijava potpisanih novim kvalifikovanim elektronskim potpisom, molimo sve obveznike da se što prije informišu i preduzmu odgovarajuće korake, kako bi izbjegli prekšajne sankcije, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.