Vijeće ministara BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja u BiH

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2021. godine u Bosni i Hercegovini.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o formiranju Koordinacijskog tijela BiH za zaštitu i spašavanje. Ministri bi se trebali obaviti drugi krug glasanja o Informaciji o poduzetim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na jednoj od prethodnih sjednica nije usvojena ova informacija o kojoj će se Vijeće ministara ponovo izjašnjavati u drugom krugu glasanja. U drugom krugu bi se trebalo glasati i o prijedlozima mišljenja o Prijedlogu zakona o Visokom tužilačkom vijeću BiH, Prijedlogu zakona o Uredu disciplinskog tužioca BiH te o Prijedlogu zakona o Visokom sudskom vijeću BiH.