Vijeće ministara usvojilo odluke neohodne za nabavku vakcina protiv Covid-19

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabave cjepiva za građane Bosne i Hercegovine.

Odobren je Amandman na Ugovor o nabavi cjepiva – “Commitment agreement-committed purchase arrangement” između Vijeća ministara BiH i Globalne alijanse za cjepiva (GAVI) kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina u COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi i Predsjedništvo BiH.

Odobren je Sporazum između Vijeća ministara BiH i AstraZeneca o odšteti AstraZeneca kojim se omogućava da cjepivo AstraZeneca stigne u ovom mjesecu u BiH kroz COVAX, kao i Ugovor o obeštećenju od Covaxa koji se odnosi na dodatne uvjete Pfizer/BioNtech.

Vijeće ministara donijelo je i Odluku o dopunama odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja neizravnih poreza i povratu već plaćenih neizravnih poreza na opremu i sredstva donirana od domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane koronavirusom (Covid-19) kojom se omogućava da izravne nabavke, mimo međunarodnih sporazuma, budu oslobođene indirektnih poreza.

Ovim su ispunjeni svi dodatni uvjeti koji su traženi za početak isporuka vakcina kupljenih u okviru COVAX mehanizma. Bosna i Hercegovina je ugovor sa COVAX-om potpisala 18. septembra 2020.godine i tada je naručeno 1.232.000 doza cjepiva za šta je iz budžeta entiteta plaćeno 12.997.600 $.

Odluke Vijeća ministara donesenu nakon što su nadležne zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno je iz ovog ministarstva.