Više od 100 hiljada domaćinstava u FBiH će dobiti 600 KM pomoći: Četiri su kategorije

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da će sutra (petak, 13. oktobra 2023. godine) s početkom u 10:30 sati, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisati sporazume s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova u Federaciji BiH.

Sporazumi se odnose na realizaciju programa EU pomoći domaćinstvima u Federaciji BiH s ciljem prevazilaženja krize izazvane poskupljenima energenata.

Pomoć podrazumijeva oko 64 miliona KM koje će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 naugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH. Ovaj Program utroška sredstava usaglašen je sa predstavnicima EU Delegacije u BiH i usvojen na Vladi FBiH, te predstavlja tek prvi korak u podjeli ove pomoći. To znaći da će domaćinstva koja ispune uslove dobiti nešto manje od 600 KM pomoći,,prenosi portal Crna Hronika.

Važno je istaknuti da Program utroška podrazumijeva četiri kategorije domaćinstava razvrstanih po općim uvjetima koji su baza za daljnju kategorizaciju onih najugroženijih. Osnovni, opći uslovi za sve četiri kategorije domaćinstava koja su prepoznata u Programu utroška sredstava su da općina u kojoj žive potpiše sporazum sa Ministarstvom, a onda i da su državljani BiH, da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, te da nijedan odrasli član domaćinstva ne smije imati samostalnu registrovanu djelatnost.

Ovo je pomoć za domaćinstva, ne fizička lica koja se vode na nekom od programa novčanih davanja, a posebni uslov za prvu kategoriju u kojoj su domaćinstva u kojima živi osoba koja je korisnik stalne novčane pomoći jeste da moraju biti na spisku za isplatu iz decembra 2022., što je ujedno i jedini posebni uslov uz opće uslove.